ทิพยจักษุที่แท้จริงคืออะไร

ทิพยจักษุที่แท้จริง

ทิพยจักษุที่แท้จริง นั้น คือการแลเห็นโดยมิต้องจับต้องหรื
อาศัยลูกแก้วอะไรเลย เรื่องนี้ได้แต่การสะกดตัวเองให้หลับ ซึ่งซัพ
ได้พูดถึงในหนังสือวิขชา 8 ประการเหมือนกัน แต่ในหนังสือเล่มนั้
ข้าพเจ้าไม่ได้อธิบาย เพราะไม่กล้าพอจึงอยากจะลองทำตนเป็นคนกลั
อธิบายไว้ในที่นี้โดยย่อๆ บ้าง
ที่สะกดตัวให้หลับนั้น
ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องหลับอย่างละเมอเพ้อฝัน
ที่จริงเพียงแต่ตั้งใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิ จนไม่มีอารมณ์
ภายนอกมากล้ำกลาย เลยกลายเป็นเกือบจะหลับ แต่ก็ยังพูดได้
ตอบปัญหาได้อย่างดีๆ ลัทธิโยคีเขาสอนว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่ากลัว
อันตราย เพราะไม่มีอะไรอกจากสมาธิลังดวงจิตให้บริสุทธิ์
จากอารมณ์ทั้งหลาย จนดวงจิตปลอดโปร่งผ่องใสไม่มีอะไร
เกี่ยวข้อง ผู้ที่ทำทิพยจักษุโดยวิธีนี้ห้สำเร็จได้ ขาว่าจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามากพอ และเป็นผู้ฝัไฝ่เลื่อมใสในทาง
ศาสนา มีศีลธรรมอันดี มีดวงจิตบริสุทธิ์ ไม่คิดประทุษร้ายใคร

ทิพยจักษุที่แท้จริง

True hypothermia
 Those true powers Is to see without being touched or touched
 Relying on any crystal ball This can only spell myself to sleep, which Jessup
 Also spoke in 8 books of Viki But in that book
 I didn’t explain Because I was not brave enough so I wanted to try to act as a person
 Briefly described here
 That spell to sleep
 Doesn’t mean


 Had to sleep dreamily
 In truth, only intended to be steadfast as a concentration. Until without emotion
 Very outside. So almost became asleep But still able to speak
 Can answer the problem very well The Yogis taught that this story was not scary.
 Dangerous because nothing from the concentration to purify the mind
 From all the emotions Until the mind is clear and clear, nothing
 Involving people who have successfully completed this method of medicine
 Is sufficiently educated And was a practitioner in the way
 Religion has good morals. With a pure mind Do not think of doing any harm

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org