ความหมายการฝึกหัด เจโตปริยญาณ นั้นคืออะไร

การที่ดวงจิตจะรู้สึกกระแสเหล่านี้ได้นั้นเขาสอน วิธี ฝึกหัด ไว้ดังนี้
การฝึกหัด เจโตปริยญาณ นั้น จำเป็นต้องมีคนสองคน วิธี ฝึกหัด
ในขั้นต้นเขาสอนให้ผูกตาคนๆ หนึ่ง เอาของอะไรอันหนึ่งไปวางไว้
ในที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วคนที่เอาของไปวางซ่อนนั้น ไปจับมือผู้ที่ถูก
ผูกตา พยายามนึกให้ผู้ที่ถูกผูกตานั้น หาของให้พบให้ใช้กำลัง
ด้วงจิตคิดถึงสิ่งของนั้นว่าอยู่ที่ไหนคนที่ถูกผูกตาจะเดินไปทางไหน
ก็ให้เดินตามไป อยขัดขืนหรือจูงเสียเอง ส่วนผู้ที่ถูกผูกตาก็
พยายามทำมโนคติที่จะรับกระแสความคิดของผู้ที่วางของไว้
เช่นนี้ผู้ที่ถูกตจะคลำถูกของนั้นโดยไม่นานนัก
ในเรื่องนี้ทำกันได้ง่ายๆ แต่ก็มีผู้คัดค้านมาก ว่าไม่เป็นจริง
คือไม่ใช่ว่ารู้ใจอะไรกัน ที่จริงเป็นเพราะผู้รู้ที่วางของนั้นจูงไปเอง
ถึงแม้ไม่ประสค์จะจูงไปโดยมิได้ตั้งใจ เขาตอบว่าถูกแล้ว
จูงไปเองเขาไม่เถียง แต่เขายืนยันว่าในขันต้นจะต้องทำดังนั้น
เหมือนอย่างสอนให้เด็กเดิน ในขั้นต้นจะต้องประคองไว้ก่อน
ต้องจูงให้เดินก่อน ถ้ไม่จูงเสียก่อน เด็กจะเดินไปเองโดยผู้ใหญ่
พรำสอนด้วยปากอย่างเดียวหาได้ไม่ ในเรื่องฝึกหัดเจโตปริยญาณ
นี้ก็เมือนกัน ถ้ไม่เริ่มจูงก่อนก็ไม่มีทางสำเร็จได้ แต่เมื่อใช้วิธีจับ
มอดังกล้วมาข้งน จนเห็นได้ว่าผลเป็นที่พอใจแล้วก็เริ่มหัดวิธี
อื่นที่สูงขึ้นไปขั้นที่ 2

In which the mind can sense these currents
 He taught the following methods of practice.
 The practice of Jetto perception Two people are needed, the practice methods
 Initially, he taught to tie a person’s eyes to put something on it.
 In one place and finished, those who hid the things Go to shake the right hand
 Bound his eyes, trying to think of those who were bound Find things to use.
 The mind beetle thinks about where it is, where the bound person will walk.

Then follow him Do not resist or lead yourself As for those who were bound
 The band
 Trying to create an idea that will accept the ideas of those who put things in.
As such, the right one will sense the right thing for a short time
 In this matter, easily made But there are many objectors That is not true
 Meaning that they don’t know what they mean In truth, it was because the person who knew the item was to be carried away by himself.
 Even if he didn’t take it by mistake He answered that it was correct.
 Leading him to himself, not arguing But he insists that in the initial bowl must do so

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org