กระแสวิญญาณและแสงรุ่งโรจน์แห่งลัทธิโยคี

บางแห่งที่ส่อง แสงรุ่งโรจน์ ซึ่งในลัทธิโยคีเขาอธิบายว่ากระแสของวิญญาณ กล่าวคือ ถ้าไม่ใช่วิญญาณของผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าของปูชนียสถานนั้น ก็ต้องเป็นกระแสวิญญาณของผู้อื่นที่มาประชุมกันนมัสการปูชนีย-สถาน ในลัทธิโยดีขาอธิบายยิ่งกว่นั้นคือว่สำหรับผู้สำเร็จวิชชาอันนี้แล้ว ย่อมแลเห็นกระแสทุกๆ อันของมนุษย์ทุกๆ คนคือวิญญาณทุกๆดวง และข้อความ

ต่อไปนี้ เป็นคำอธิบายเรื่องกระแสซึ่งเขาอ้างว่าได้เห็นจากนัยน์ตาของผู้ที่สำเร็จวิชชาโยคี ซึ่งเป็นข้อที่น่าฟังอยู่บ้างกระแสของร่างกายนั้น นัยว่าออกมาจากตัวคนได้ถึง 2 หรือ 3 ฟุตป็นรูปไข่ (ตามรูปตัวคน)และไม่มีสีหรือถ้ามีก็เป็นสีฟ้าอย่างจางๆ เหมือนสีน้ำทะเลและกระแสนี้ออกเป็นสายๆ ตามขุมขน ถ้าหากเป็นคนมีอนามัยดี สายของกระแสนี้ก็ตั้งตรงหรือพุ่มตรงไป

ตามรูป ถ้าอนามัยไม่ดีกระแสนั้นก็ตกมีลักษณะเหมือนขนสัตว์กระแสของเจตภูตหรือกายทิพย์นั้น มีลักษณะเป็นหมอกควันซึ่งอาจหายไปและกลับมีขึ้นมาใหม่ได้โดยง่าย ในขณะที่เจตภูตหรือ กายทิพย์อยู่ในร่งกายนั้น กระแสของกายทิพย์เป็นสิ่งที่แลเห็นได้ยาก ต่อเมื่อกายทิพย์ออกจากร่างกายธรรมดาไปอยู่โดยลำพัง ซึ่งอาจเห็น กระแสของกายทิพย์ได้ขัด

เจน ผู้ที่เคยเห็นกายทิพย์หรือที่เรียกว่าถูกผีหลอก ก็มักจะได้แลเห็นรูปอยู่ภายในหมอกควันเสมอ บางที่แลไม่เห็นกายทิพย์เห็นแต่เพียงกระแสเป็นหมอกควันคล้ยไอน้ำเท่านั้นก็ได้
ที่มาคือ แสงรุ่งโรจน์

แสงรุ่งโรจน์

In some places shining glorious light, in which the Yogis described him as the stream of spirits, that is, if they were not the spirits of the holy owners Must be the flow of spirits of others who come together to worship the sanctuary In the Yodha doctrine it is even more explained that for those who have achieved this enlightenment Naturally saw every trend Of every human being People are all spirits and messages.

The following is an explanation of the currents, which he claims to have seen from the eyes of those who have achieved enlightenment. Which is something worth listening to Allegedly coming out of a human body up to 2 or 3 feet into an oval (according to the person’s image) and without color, or if there is a light blue color Like the color of sea water and this stream is strewn along the pores. If a person is in good health This stream of straight lines or bushes go straight.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org