กระแสตัวคน ในร่างกายมนุษย์คืออะไร

กระแสตัวคน ที่พุ่งออกไปจากส่วนต่งๆ ของร่างกาย เหมือน
งงแลงของควอาทิตย์ ความร้อนในเตาไฟและกลิ่นดอกไม้ ฯลฯ ใน
เรื่องนี้เราควรจำไว้อย่างหนึ่งว่า

กระแสตัวคน ที่ออกไปจากส่วนต่างๆ ของมนุษย์
ถึงแม้มนุษย์จะไม่ได้อยู่ในที่นั้นหรือตายไปแล้วก็ดี
กระแสที่ออกไปจะหมดไปทันทีก็หาไม่ กระแสเหล่า
นั้นยังมีอยู่อีกนาน และค่อยๆ หมดไปทีละน้อย

เหมือนอย่างดาราศาสตร์เขาสอนว่า ถึงแม้ดวงดาวจะดับไปแล้ว
แต่แสงของดวงดาวยังอาจมีอยู่ได้อีกหลายร้อยปี และแสงดาวที่เราเห็น
อยู่ทุกวันนี้บางอันอาจเป็นแสงของดวงดาวที่ดับไปตั้งหลายร้อยปีแล้ว ก็

เป็นไป เตาไฟที่ไฟดับแล้ว ยังมีความร้อนอบอุ่นอยู่ด้นาน หรือของหอมที่
ส่งกลิ่นอบห้องอยู่ย่อมทำให้ห้องมีกลิ่นหอมอยู่ได้ ถึงแม้เราจะเอาของนั้น
เคลื่อนไปไว้ห้องอื่นเสียนานๆ แล้วฉันใด กระแสในตัวคนหรือกล่าว

โดยเฉพาะกระแสของดวงจิต ก็เป็นฉันนั้นถึงแม้ดวงจิตที่ส่งกระแสนั้นไว้
จะไปทางไหนเสียนานๆ แล้วก็ดี กระแสอันนั้นก็อาจยังอยู่ได้อีกหลายๆปี
และโดยเหตุนี้ ถึงแมคนเราจะตายไปแล้วนานๆ สถานที่ๆ เขาเคยอยู่ก็
ยังมีอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงอำนาจดวงจิตของเขาอยู่ได้

กระแสตัวคน

A person’s current flows out of the body like
Confused by the sun Heat in the fireplace and the smell of flowers, etc. in
We should remember one thing that

Currents that go out from different parts of humans
Even though humans are not there or dead already

The current that runs out will not immediately disappear.
That remained for a long time and gradually disappear
Like astronomy, he taught that Although the stars are already extinguished

But the light of the stars may still exist for hundreds of years. And the starlight that we see

Nowadays, some of the stars may be illuminated for hundreds of years.
Went to the hearth which had already gone out There is still warm heat for a long time. Or fragrances that

Like astronomy, he taught that Although the stars are already extinguished
But the light of the stars may still exist for hundreds of years. And the starlight that we see

Nowadays, some of the stars may be illuminated for hundreds of years.
Went to the hearth which had already gone out There is still warm heat for a long time. Or fragrances that

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org