สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับอันหนึ่งในวิชาลึกลับ

สิ่งที่น่ารู้อันหนึ่งใน วิชาลึกลับ และเป็นสิ่งซึ่งตำราอันกล่าวถึงวิชชาลึกลับของชนทุกชาติทุกภาษาต้อง อ้างอิงถึงเสมอ แต่ก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้กันอยู่มาก

ในชั้นต้นเราจะต้องเข้าใจว่ากระแสในตัวคนเป็นสิ่งที่อาจและเห็นได้ แต่จะต้องอยู่ในลักษณะอันใดอันหนึ่ง ใน2 ประการนื้ คือ

ถ้าเป็นกระแสในตัวคนที่ไม่มีอำนาจในวิชชาลึกลับ จริงๆ คือถ้าเป็นกระแสของคนธรรมดาแล้ว ผู้ที่จะแลเห็น ในกระแสนั้นได้ จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุวิชชาลึกลับในชั้นสูงพอสมควรแต่ถ้าเป็นกระแสในตัวคนที่มีอำนาจ

คือคนที่ บรลุ วิชาลึกลับ ในชั้นสูงแล้ว แม้คนธรมดาก็อาจเห็นได้ ถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของกระแสนั้นต้องการให้เห็น ส่วนร่างกายในตัวมนุษย์ทั้งเจ็ดส่วนที่กล่าวข้างดันนั้นทุกๆ ส่วนย่อมมีกระแสสำหรับตน กระแสอันนี้เกิดจากกำลัง อันมีในส่วนนั้น แม้ในส่วนที่หยาบที่สุด คือ

ร่างกายธรรมดาก็ย่อมมีกระแส ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่งกายของบุคคลนั้นๆมือนามัยดีเพียงไร อันที่จริงแม้นัยน์ตารรรมดาของเราก็เกือบจะสังเกตเห็นได้ เช่น คนที่ร่างกายสมบูรณ์ปราศจากความทุกข์ร้อน เราก็เห็นความแจ่มใสซึ่งเราเรียกว่ามีสง่าราศี ในบางคราวมนุษย์ได้เห็นความอัศจรย์ของปูชนียสถาน

วิญญาณ.

One interesting thing in occult enlightenment. And which is a textbook which describes the enlightenment of peoples of all nations and languages Always refer to But there are many misunderstandings in this regard.

In the beginning, we must understand that the current in humans is something that may and can be seen. But must be in one of two ways that is

If it is the current in people without power in true enlightenment, it is the current of ordinary people. Who will see That trend Must be a person who achieves a high level of enlightenment but if it is a trend in someone with power

Was the person who had a high level of mystery Even the Dharma people might see it If those who own the current want to see The body in the seven parts of the human body that is mentioned above, every push There is a trend for him. This current is caused by power. With that part Even the roughest part is

Normal bodies also have a trend. Which shows how well the person’s body is In fact, even though our eyes are almost noticeable, such as those who are physically perfect without suffering We saw the brightness, which we called to have glory. Sometimes humans see the miracle of the sanctuary.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org