ความตายคืออะไรชีวิตหลังควมตายเป็นอย่างไร

ความตาย จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่ ขอให้พิจารณาดู จากเด็กที่เพิ่งเกิดมาในโลกนี้ หรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้พิจารณาดูคนที่ไป เมืองนอก คนที่รู้เรื่องเมืองนอกดีรู้ภาษาต่างประเทศดี และเตรียมตัวไว้ พร้อมแล้วเขาจะไม่กลัวเรื่องการไปต่างประเทศเลย

เพราะการไปต่าง ประเทศนี้มันก็คล้ายๆ กับอยู่ในเมืองของตัวเองขอให้สังเกตว่าตัวเราที่ อยู่ในเมืองไทย กับตัวเราที่ไปอยู่ต่างประเทศก็คือคนคนเดียวกัน นิสัย ใจคอกอย่างเดียวกันรูปร่างหน้าตาก็คนคนเดียวกันถึงแม้ว่าโดยปรมัตถ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตก็ตาม แต่ โดยหลักส่วนใหญ่แล้ว เราก็ยังจําได้ว่าเป็นคนคนเดียวกัน

ในการไปต่างประเทศบางคนก็อาจจะได้ไปพบกับคนไทยด้วย กัน ได้ไปพบกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้พบ กับคนชาติเดียวกัน หรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ส่วนมากเราจะ ต้องไปอยู่ในท่ามกลางคนแปลกหน้า

แต่ถ้าหากเขาเป็นคนมีความรู้ และ ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว เขาก็จะไม่มีความลําบากในการที่ต้องอยู่ท่าม กลางคนแปลกหน้า และบางคนก็จะสนุกเพลิดเพลินจนลืมบ้านตนเอง แต่บางคนก็อาจจะตรงกันข้าม การตายก็เหมือนกับการไปเมืองนอก เหมือนกับใบไม้ที่ผลัดใบใหม่ ฉะนั้น ความตาย จึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ถ้า หากเราได้ศึกษาให้รู้อย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน

ความตาย

Is death really a scary thing? Consider From children who are just born in this world Or if not, then consider those who go abroad, people who know foreign countries well, know foreign languages well And prepare Ready, he is not afraid of going abroad.

Because going different This country is similar. And living in your own city, notice that we, who In Thailand With ourselves going to a foreign country is the same person, the same behavior, the same stable appearance, the same person, even if by perfection Both body and mind There will be changes every moment of the mind, but in most cases We still remember being the same person.

When going abroad, some people may meet Thai people, meet people they have known before. But some people may not have found With the same nation Or people who have known each other before, most of us have to be in the midst of strangers.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org