ทุกข์ของสัตว์นรก การชดใช้กรรมของสัตว์นรก

ขั้นตอน การชดใช้กรรม ของผู้ผิดศีลกาเมฯ ตอน ทุกข์ของสัตว์นรกในอุสสทนรก ยมโลก เปรตและอสุรกาย

   ความเดิมจากตอนที่แล้ว เมื่อวิบากกรรมเบาบางลง สัตว์นรกพ้นจากมหานรกขุม 3 ก็จะไปเกิดในอุสสทนรก ไปถูกทรมานในทะเลน้ำกามกรด โดยจะมีหนอนคล้ายตัวสเปิร์ม คอยชอนไชไปทั้งตัว ทุกข์ทรมานมาก

  แล้วก็ไปโดนปลาที่มีหัวคล้ายอวัยวะเพศชาย คอยไล่กัดกินอวัยวะเพศ พอว่ายหนีขึ้นบกได้ ก็ถูกสุนัขนรก ที่มีหัวคล้ายอวัยวะเพศชายบ้าง เพศหญิงบ้าง คอยไล่กัด ทุกข์ทรมานมาก

บางพวกมีอวัยวะเพศยาวใหญ่ หนักเหมือนเหล็ก ทำให้สัตว์นรกต้องวิ่งถอยหลัง นายนิรยบาลก็แปลงเป็นสุนัขนรกเขี้ยวเหล็ก วิ่งไล่งับอวัยวะเพศของสัตว์นรก เจ็บปวดทุกข์ทรมานมาก

การชดใช้กรรม เมื่อวิบากกรรมเบาบางลง สัตว์นรกจากอุสสทนรก ก็จะวิ่งเข้าสู่ยมโลก เจ้าหน้าที่จากยมโลก จะจับตัวลากเข้าไปยังโรงพิพากษา ที่หน้าบัลลังก์ของพยายมราช
     ภาพวิบากกรรมที่ตนเคยทำไว้สมัยเป็นมนุษย์ ก็จะมาปรากฎ เพราะกรรมยังไม่หมด ก็จะถูกพิพากษาให้ไปรับทัณฑ์ทรมานในยมโลกต่อ คือ ต้องไปปีนต้นงิ้วที่มีหนามแหลมเหล็กร้อน แหลมคม นายนิรยบาลจะแปลงเป็นอีกาปากเหล็ก คอยจิกตีสัตว์นรกตอนปีนอยู่บนต้นงิ้ว และแปลงเป็นสุนัขปากเหล็กคอยไล่กัดสัตว์นรก เมื่อหนีหรือตกลงมาข้างล่าง ทุกข์ทรมานมาก

การชดใช้กรรม

The process of atonement for sinners in the suffering of the beast in the hell

The original from the previous episode. When the bad deeds were thin The beast from the great hell, the 3rd hell will be born in the hell. Were tortured in the sea, cum acid Which will have a worm similar to sperm Waiting for the whole body Very suffering

Then hit the fish with a head that resembled the male organ Keep chewing on the genitals Once able to swim ashore Was abused by hell dogs With a head similar to the male genitalia, some females, some of which are chasing and suffering a lot

Karma reimbursement when the karma is reduced Hell Creatures from Hell’s Uses Will run into the underworld Staff from the underworld Will pull himself into the court In front of the throne of the Yama
  The karma that he had done

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org