การฆ่าตัวตายทำให้เกิดกรรมที่เราก่อเอาไว้

ฆ่าตัวตาย คือ การกระทำที่ทำให้ตนเองเสียชีวิตโดยเจตนา อาจจะเกิดจากความเสียใจอย่างมาก เช่น สูญเสียคนรัก หรือภาวะความเครียดที่ไม่สามารถหาทางออกได้ จึงคิดสั้น ฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา การฆ่าตัวตายถือเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง

   ในประวัติศาสตร์ การฆ่าตัวตายในบางกรณี ถือเป็นค่านิยมที่ได้รับการยอมรับ เช่น ในสมัยซามูไรของญี่ปุ่น การรักษาศักดิ์ศรี ด้วยการฆ่าตัวตายดีกว่าอยู่อย่างไร้ค่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นใช้กลยุทธ “คะมิกะเซะ” โดยใช้เครื่องบินบรรทุกระเบิด เข้าพุ่งชนเรือรบข้าศึก

     กลุ่มก่อการร้าย จงใจใช้การโจมตีแบบพลีชีพ เช่น ระเบิดพลีชีพ หรือขับยานพาหนะบรรทุกระเบิด พุ่งชนเป้าหมาย วิธีการฆ่าตัวตายมีหลายแบบ เช่น ยิงตัวตาย ผูกคอตาย กระโดดตึกตาย เผาตัวตาย และกินยาฆ่าตัวตาย เป็นต้น

คุณครูไม่ใหญ่เคยตอบคำถามเรื่องนี้ไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดทาง DMC เกี่ยวกับตัวอย่างวิบากกรรมที่ทำให้ ฆ่าตัวตาย เอาไว้ว่า เกิดจาก…

     ในอดีตชาติ ประชดสามี ผิดหวังเรื่องความรัก จึงฆ่าตัวตาย เคยหาทางออกของปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย
      ในอดีตชาติ ปล้นแล้วฆ่าเจ้าทรัพย์ ยึดทรัพย์ลูกหนี้จนเขาฆ่าตัวตาย สนับสนุนให้แคว้นของตนทำสงคราม เผาบ้านเรือนคนอื่น

Suicide is an act of intentional death May be caused by grief, such as the loss of a loved one or stress that can not find a solution, then suicidal thoughts to escape the problem Suicide is considered a social problem.

In history Suicide in some cases Regarded as a value that has been accepted, such as in the samurai period of Japan Dignity treatment With

suicide is better than being worthless In the period of World War 2, the Japanese army used the “Kamikase” strategy by using bomber aircraft. Dashing into enemy ships

Terrorist group Intentionally using suicide attacks, such as suicide bombers or driving vehicles carrying bombs Hit the target There are many ways to commit suicide,

such as shooting suicide, strangling a dead body, jumping a building, burning himself, and taking suicide pills.

No big teacher ever answered this question in the Kindergarten, Dream, Dream, Witthaya, broadcast on the DMC about examples of suicide karma that was causedby

In the past life of irony, the husband was disappointed about love and therefore committed suicide. He used to find a solution to the problem with suicide.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org