ความทรงจำ คืออะไร ความหมายความทรงจำ

คนที่ไร้ซึ่ง ความทรงจำ นั้น เมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกในตอนเช้าจะไม่รู้ว่าเป็นเสียงนาฬิกาปลุก แต่รู้แค่ว่าเจ้าอุปกรณ์นี้ส่งเสียงดังน่ารำคาญจนนอนต่อไม่ได้ เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน นึกไม่ออกว่าวันนี้วันอะไร มีธุระปะปังอะไรบ้างที่ต้องไปจัดการ และนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าตนเองเป็นใคร

ความทรงจำ นั้นเป็นสิ่งนามธรรมและจับต้องได้ยาก แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่เราจดจำข้อมูลบางอย่างได้จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในสมอง เหมือนเวลาเราบันทึกข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ แนวคิดดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดย ริชาร์ด ซีมอน (​Richard Semon) นักสัตววิทยาและชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการชาวเยอรมันที่เสนอว่า สิ่งกระตุ้นจากภายนอกที่ทำให้เกิดความทรงจำนั้นจะไปสร้างร่องรอยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้เกิดขึ้นภายในสมอง เขาเรียกร่องรอยนั้นว่า ‘เอ็นแกรม’ 

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าข้อมูลต่างๆ ที่สมองได้รับจะไปกระตุ้นเซลล์ประสาทให้ส่งสัญญาณประสาทไปมาหาสู่กัน ส่งผลให้เซลล์ประสาทกลุ่มนั้นเปลี่ยนแปลง โดยไปสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆ เชื่อมต่อกัน รวมถึงทำให้วิถีประสาทเดิมที่มีอยู่แล้วประสานเชื่อมต่อกันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ความทรงจำ

Those who have no memory when they hear the alarm clock in the morning do not know that it is the alarm clock. But just know that this device makes loud noises that can not continue to sleep When he opened his eyes he woke up and did not know where he was now. I can’t remember what day was today. Is there any business that needs to be managed? And couldn’t even imagine who he was

Memories are abstract and difficult to handle. But scientists believe that whenever we remember certain information, something must change in the brain. Like when we save data to the hard disk The idea was founded around the beginning of the 20th century by Richard Semon, a German zoologist and evolutionary biology, who proposed that External stimuli that create memories will create signs of change in the brain. He called that ‘‘engrame’

Scientists believe that various information Which the brain receives will stimulate the nerve cells to send nerve signals back and forth to each other Resulting in that group of neurons changing By creating new nerve fibers connected to each other, as well as making existing nerve pathways more harmonious

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org