ความพยายามและความหมายของความพยายาม

ประโยคที่อยู่ในหัวมาตลอดอีกประโยคหนึ่งคือ “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”
ที่ใช้กันมาอย่างแพร่หลายและยาวนาน เพราะมันได้พิสูจน์โดยผ่านการบอกเล่าของบุคคลผู้มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ
แน่นอนว่าทุกคนมีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน นั่นก็คือ “ความพยายาม”  

ความพยายาม นั้นเกิดจากความตั้งใจของเรา
แต่ความสำเร็จ มันอาจจะไม่จริงเสมอไป หากยังทำอะไรแบบเดิมๆ ไม่มีการพัฒนาในสิ่งที่ทำ
“ความสำเร็จ” มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ และไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
แค่ความคิดอย่างเดียว มันไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จ


หากไม่อยากล้มเหลว ผิดหวัง ก็ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูสักครั้ง แล้วถามตัวเองอีกที ว่าทำเต็มที่แล้วหรือยัง?
อย่าหนีปัญหาหรืออุปสรรคที่คิดว่าทำไม่ได้ แม้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ขอให้ลองทำอย่างเต็มที่

มันไม่ตลกเลยกับประสบการณ์ “ความผิดพลาด” ที่ผ่านมา
ในเมื่อเกิดความ “เสียใจ” แน่นอน จะต้อง “เสียสติ” ตามมาด้วย  
ชีวิตส่วนหนึ่งอาจแขวนคำว่า “ความคาดหวัง”
“หวัง” ว่าจะทำให้สำเร็จแต่ความหวังความหวังของมัน ระดับที่ควรคาดหวังให้พอดี
พูดง่าย ๆ คือ “คาดหวังให้น้อย ลงมือทำให้มาก”
เพราะทุก “ความพยายาม” อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จ ต้องใช้ “ความพยายาม”

ความพยายาม

Another sentence in the head is “Where is the effort? The success is there”
That is widely used and lasting Because it has been proven through the telling of famous and successful people
Of course, everyone has a different life story. But one thing that everyone has in common is “effort”

That effort stems from our determination.
But success It may not always be true. If still doing the same things There is no improvement in what is being done.
“Success” does not occur easily. And does not happen to everyone
Just one thought It doesn’t make us successful.

If you don’t want to fail, disappoint, try changing yourself once. Then ask yourself again Doing your fullest yet?
Do not escape problems or obstacles that you think can not be. Although the result will look like So try to do your best

It’s not funny at all with the experience. Past “mistakes”
When there is “regret”, of course, must “lose consciousness” followed by
Some life may hang the word “Expectation”
“Hope” will be achieved but hope, hope for it The level that should be expected to fit
Simply put, “expect less Doing so much “
Because every “effort” may not be successful But every success requires “effort”

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org