ความทุกข์คืออะไรความหมายของความทุกข์

ความทุกข์ คือ ความคิดนี่แหละ…! ความคิดที่ปรารถนาออกไปนอกตัวนอกตน หรืออยากเป็นโน่นเป็นนี่ แต่เป็นไม่ได้ดังใจตัวเองที่คิดต้องการ ก็กลายเป็นความทุกข์ใจเกิดความทรมานจิตใจเพราะเราไม่สามารถจะดับทุกข์ที่ใจของเราได้

       การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องขจัดขัดเกลาจิตใจของเราให้สงบลง ให้มีธรรมเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครอง ใจเราก็ไม่หลง ไม่หลงเป็นสุขกว่า ถ้าหลงมันเป็นทุกข์ เหมือนคนตาบอดเดินไม่ถูกทาง มันไปนอกทางเสียแล้วล่ะก้อ ชนโน่นชนนี่และโน่นเตะนี่แต่ถ้าไม่หลงก็เหมือนคนตาดีก็เดินไปตรงทาง ฉะนั้นถือว่าเรามาปฏิบัติเพื่อกันความทุกข์ใจ

 ความทุกข์   อะไรทำใจร้อนใจ ? การคิดมาก การคิดไม่หยุด ความคิดนึกที่ไม่เป็นธรรม ความคิดที่ไม่ปล่อยวาง ความคิดที่ไม่เป็นกลาง คิดเข้าข้างตัวเอง ไม่มีเหตุผล เมื่อใจของเราเองไม่เป็นกลาง มันก็กลายเป็นอคติลำเอง ก็ไม่มีความสุขใจได้

      การมาวัดจึงมารู้จักทุกข์ รู้จักดับทุกข์ด้วยการเริ่มต้นปฏิบัติ เช่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้า นึกในใจว่า “พุท” หายใจออกนึกในใจว่า “โธ” ทำไปเรื่อยๆ อย่างนี้ มันก็จะรู้เอง จะฉลาด จะเข้าใจมากขึ้นไปเอง พอใจสงบแล้วก็รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาได้ แต่ถ้าใจไม่สงบ มันจะรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ได้ เพราะเรายังอยู่ในความหลง

ความทุกข์

Suffering is an idea …! The desire to go outside Or wanting to be over and over here But was not as he wanted to Became suffering and suffering because we are unable to end suffering in our hearts

Dharma practice is therefore an elimination of calming our minds. To be fair as a protection Our hearts are not lost. Not happier than struck If lost, it is suffering. As the blind could not walk in the right way It’s already out of the way. Bumping into this bumping and kicking over here, but if you’re not lost, it’s like a good-looking person walks straight Therefore, we consider that we act to prevent suffering

What suffering causes impatience? Over thinking, non-stop thinking Unfair thought Ideas that don’t let go Neutral ideas Thinking for yourself for no reason when our own heart is not neutral. It became a prejudice itself. Was not happy

Came to the temple and therefore came to know suffering Knowing the end of suffering by beginning to practice, such as determining to know the breath in the mind that “output” exhale. In the mind that “Theo” continue to do this, it will know for yourself, will be more intelligent and understanding. Satisfied with peace and then knew the dharma. But if the heart is not calm It cannot know the dharma, see the dharma Because we are still in infatuation

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org