วิธีทำให้จิตรให้สงบ และ จิตใสไร้ทุกข์

จิตใสไรทุกข์ หมายความว่า ทำจิตใจให้สงบ สบายใจ มีความสุขใจ การ ทำให้จิตใจมีความสุขต้องรู้จักปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่ดี เครียด หรืออารมณ์ต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ น้อยใจ เสียใจ กลัว โกรธ อารมณ์เหล่านี้ต้องปล่อยวาง

วิธีปล่อยวางก็คือ กำหนดรู้ลมหายใจออก ลมหายใจเข้า เมื่อเรารู้จักพิจารณาด้วยปัญญาว่าความไม่สบายใจนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เมื่อรู้ว่ามีอารมณ์ไม่สบายใจ หรืออุบายง่ายๆ ก็ให้ปรับปรุงลมหายใจยาวๆ หายใจเข้าลึกๆ

หายใจออกยาวๆ ติดต่อกัน ต่อเนื่องกัน เพียงเท่านี้ เมื่อเรามีความรู้สึกตัวชัดเจน จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออกแล้ว ความไม่สบายใจก็จะตั้งอยู่ไม่ได้

ดังนั้น สิ่งที่ต้องฝึก ก็คือ ก่อนนอนเมื่อเราได้ทบทวนชีวิตในวันนี้แล้ว ต้องพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ธรรมชาติในจิตของเราทุกคนนั้นเป็นประภัสสร สะอาด ขอให้มีความเห็นว่าความไม่สบายใจนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา พยายามฝึกนิสัยของเรา

เมื่อรู้สึกไม่สบายใจต้องหัดปล่อยวาง เรื่องเหล่านี้ ถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะมีประโยชน์ ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะติดอยู่ในอารมณ์เก่าๆ ทำให้จิตใจซึมเศร้า บางคนเสียใจในอดีตที่ผ่านมานานแล้ว ย้ำคิดบ่อยๆ

แล้วทำให้ปัจจุบันไม่สบายใจก็มีอยู่ เมื่อเราต้องการมีสุขภาพใจดี ก็ขอให้พิจารณาให้เห็นว่าความไม่สบายใจนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็นปฏิกูลทางจิตใจ ไม่ต้องโทษคนอื่น ความไม่สบายใจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราต้องทำคือปล่อยวาง ไม่ให้คิดมโนกรรม วจีกรรม กายกรรม การคิด การพูด การกระทำ จิตใสไรทุกข์

จิตใสไรทุกข์

Jai Sairai suffering means to make the mind calm, happy, happy. To make the mind happy, have to let go of the negative feelings, stress or emotions. The residual feeling hurt, sad, angry, these emotions must let go

The way to let it go is Determining to know the exhale, breath in, when we know, consider with intelligence that this uneasiness is not us, not us, when we know that there is an uneasy mood. Or simple tricks Then improve the long breath Take a deep breath

Exhale for a long, continuous sequence. Just as this when we have a clear feeling. The mind is firmly attached to the breath. Exhaled The uneasiness cannot be settled.

Therefore, what must be practiced is before going to bed. When we have reviewed our lives today Must try to let go of everything The nature of all our minds is clean. Please be of the opinion that this uneasiness is not us, not ours, we try to practice our habits.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org