ความหมายความโกรธและการกำจัดความโกรธ

ความโกรธ คืออะไร

ความโกรธ คืออารมณ์หนึ่งของคนเราเหมือน รัก เสียใจซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจเช่นหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เนื่องจากมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียด สาเหตุของความโกรธอาจจะเกิดจากภายนอก เช่น คนบางคนเมื่อเห็นหน้าก็จะเกิดอารมณ์ เพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือเหตุการณ์เช่นรถติดน้ำท่วม ความโกรธอาจจะเกิดจากภายในตัวเอง เช่นสุขภาพตัวเองความจำเสื่อม

คนเราเมื่อมี ความโกรธ มักจะลืมตัว พูดจาเสียดัง ด่าคน พูดคำหยาบ และอาจจะไม่มีเหตุผลขณะที่โกรธมักจะคิดว่าสิ่งนั้นมันน่าโมโห ทุกอย่างได้พังหมดแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นว่าเรากำลังหัวเสีย เรากำลังไม่พอใจ ความโกรธไม่สามารถแก้ปัญหาและอาจจะทำให้เกิดปัญหามากขึ้น

อย่าใช้คำว่า”ไม่” และ”เสมอ”กับตัวเองและคนอื่น เพราะจะเหตุผลว่าที่เราโกรธนั้นถูกต้อง และไม่มีทางที่จะแก้ไขเช่น ไม่ทำงาน หรือลืมเสมอ มีการพิสูจน์แล้วว่าการใช้คำดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาได ้และยังก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วย ตัวอย่างเช่นการนัดประชุมมักจะมีคนที่สายประจำ อย่ากล่าวว่า”เธอสายเป็นประจำ” “เธอเป็นคนไม่รับผิดชอบ”ให้คิดว่าเป้าประสงค์คือการประชุมซึ่งก็ได้มีการประชุมตามเป้าประสงค์ วิธีแก้ปัญหาให้แจ้งแก่คนที่สายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และปรึกษาว่าจะแก้ปัญหาให้สำเร็จได้อย่างไร อาจจะนัดให้สายอีกครึ่งชั่วโมง เพื่อที่จะมาได้ทันและไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์

ความโกรธ

Anger is an emotional one in our lives, like sad love, which often has physical and mental changes such as fast heartbeat. High Blood Pressure Due to the release of hormones that cause stress The cause of anger may be externally, for example, when some people see their faces, they will become emotional. Colleagues, boss or events such as traffic jams Anger may arise from within you. Such as self-health, memory loss

People in anger tend to forget their words, speak loudly, insult people, speak rude words, and may not make sense, while angry tend to think that they are angry. Everything has been broken. To change that we are upset We’re not happy Anger cannot solve problems and may cause more problems.

Don’t use the words “No” and “Always” with yourself and others. Because the reason that we are angry is correct And there is no way to fix, for example, not always working or forgotten. It has been proven that the use of these words cannot solve problems. And also causing a feud between colleagues For example, meeting schedules often have people on a regular basis. Don’t say, “She’s always late.” “She’s not responsible.” Think of the objective as a meeting, in which there is a meeting of goals. To fix the problem, notify the person who is late for the problem. And discuss how to solve the problem successfully May make an appointment for another half hour In order to arrive on time and without any relationship issues

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org