ความหมายความสงบและความสงบที่แท้จริงคืออะไร

ความสงบ ที่แท้จริงนั้น พวกเราทั้งหลายจงเข้าใจ พระพุทธองค์ตรัสว่า ความสงบอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเรา มันอยู่กับพวกเรา

แต่เราทั้งหลายมองข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอ ต่างคนก็ต่างมีอุบายที่จะหาความสงบนั่นเอง แต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านรำคาญ ไม่ถนัดใจอยู่ ก็ยังไม่ได้รับความพอใจในการปฏิบัติของตนเอง คือยังไม่ถึงเป้าหมาย

เปรียบประหนึ่งว่าเราเดินทางออกจากบ้านเราแล้วก็เร่ร่อนไปสารพัดแห่ง ไม่มีความสบาย แม้จะไปรถ จะไปเรือ จะไปที่ไหนอะไรก็ตามที มันยังไม่ถึงบ้านเรา เมื่อเรายังไม่ถึงบ้านเรานั้นก็ไม่ค่อยสบาย ยังมีภาระผูกพันอยู่เสมอ นี้เรียกว่าเดินยังไม่ถึง ไม่ถึงจุดหมายปลายทาง

หา ความสงบ ไปอยู่ในที่สงบ ไม่อยากจะให้มีเสียง ไม่อยากจะให้มีรูป ไม่อยากจะให้มีกลิ่น ไม่อยากจะให้มีรส อยู่เงียบๆอย่างนี้นึกว่ามันจะสบาย คิดว่าความสงบมันอยู่ตรงนั้น 

ซึ่งความเป็นจริงนั้นเราไปอยู่เงียบๆไม่มีอะไร มันจะรู้อะไรไหม มันจะรู้สึกอะไรไหม ลองคิดดูซิ ตาของเรานั้นนะ ถ้าไม่เห็นรูป มันจะเป็นอย่างไรไหม จมูกนี้ก็ไม่ได้กลิ่น มันจะเป็นอย่างไรไหม ลิ้นของเราไม่ได้รู้จักรส มันจะเป็นอะไร อย่างไรไหม

ความสงบ

That true peace We all understand The Buddha said True peace is not far from us. It is with us

But we have always overlooked it. Each person has their own tactics to find peace. But still having distractions Not happy Still did not receive satisfaction in his own conduct Meaning not yet reaching the goal

As though we had traveled out of our house and wandered in various places Not comfortable even when going to the car, go to the boat, wherever to go. It’s not yet our home. When we have not yet reached our home, it is not that comfortable. There are always obligations. This is called not yet reached. Did not reach the destination

Find peace and calm. Don’t want to have a sound Don’t want to have a picture Don’t want to smell Don’t want to taste Being quiet like this, thought that it would be comfortable. Think of the calmness there

In fact, we went quietly, nothing. What does he know? Does it feel anything? Let’s think about our eyes. If you don’t see the picture How will it be This nose could not smell. How will it be Our tongue does not recognize the taste. What will it be?

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org