ความหมายความรู้สึกและการถ่ายทอดความรู้สึก

ความรู้สึก นั้นถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ทั้งระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ผ่านอย่างน้อย 30 ประสาทเคมี] ซึ่งทำปฏิกิริยาเดี่ยวหรือร่วมกันอย่างซับซ้อน

ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สึก กลัว แปลอย่างกว้างๆ ความกลัวเป็นการคาดการณ์ถึงอันตรายหรือความเจ็บปวด ความกลัวเพิ่มสารเคมีในสมองเช่น adrenalin และ cortisol ความกลัวนั้นมีประโยชน์ เพราะมันเกิดจากสิ่งรอบกายซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่ออันตรายหรือ การประเชิญกับอันตรายโดยตรง ถึงกระนั้นก็ดี บางครั้งในสถานการณ์ที่ไม่มีภัย ความนึกคิด จิตใต้สำนึก และ จินตนาการ ก็สามารถก็ให้เกิดความกลัวได้

การหยั่งรู้ถึงสิ่งรอบกายนั้นไม่จำเป็นว่าผู้เห็นต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในวิธีที่ผู้เห็นจัดการกับสถานการณ์ การเกี่ยวเนื่องของสถานการณ์กันอดีตของผู้เห็น และ อีกหลากหลายปัจจัย

ความคิดและความรู้สึกนั้น ส่วนใหญ่จะมาด้วยกัน ความคิดเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของของบางอย่าง ในระหว่างที่ความรู้สึกเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างของของจากภายใน เมื่อความคิดเชื่อมโยงถึงสาเหตุของความแตกต่างของของบางอย่าง ความหยั่งรู้จึงเชื่อมกับลักษณะชึ่งถูกเลือกโดยประสบการณ์ในอดีต สิ่งนี้เรียกว่าอารมณ์

ความรู้สึก

That feeling conveyed information about the situation. Both the conscious and subconscious levels Through at least 30 neurochemistry, which reacts either singly or together complexly

For example, feeling afraid Broad translation Fear is a prediction of danger or pain. Fear increases chemicals in the brain such as adrenalin and cortisol. Fear is useful. Because it is caused by things around your body that indicate the risk of danger or Invitation to direct danger Even so Sometimes, in situations without danger, the mind, the subconscious and the imagination can cause fear.

Understanding of the surroundings does not necessarily mean that the viewer must respond. Depends on the possibility of how the viewer sees the situation The connection between the situation, the past of the witness and many other factors

That thought and feeling Most will come together The idea is to compare the information of something. While the feeling is the analysis of the differences from the inside When ideas connect to the cause of the differences in certain things Intuition is linked to traits chosen by past experiences. This is called emotion.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org