การฝึกกระแสจิตและควบคุมกระแสจิต

การที่ดวงจิตจะรู้สึกกระแสเหล่านี้ได้ ฝึกกระแสจิต

ฝึกกระแสจิต เขาสอนวิธีฝึกหัดไว้ดังนี้

เขาต้องมีคนสองคน วันที่ลงตัวไรอันหนึ่งไปวางได้ นั้น ไปจับมือผู้ที่ หาของให้พบให้ใช้กําลัง

ฝึกกระแสจิต

ฝึกกระแสจิตการฝึกหัดเจโตปริยญาณนั้น จําเป็นต้องมีคนสอ ในขั้นต้นเขาสอนให้ผูกตาคนๆ หนึ่ง เอาของอะไรอันหนึ่ง ในที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วคนที่เอาของไปวางซ่อนนั้น ไปรับ ผูกตา พยายามนึกให้ผู้ที่ถูกผูกตานั้น หาของให้พบ ดวงจิตคิดถึงสิ่งของนั้นว่าอยู่ที่ไหนคนที่ถูกผูกตาจะเดินไปทาง ก็ให้เดินตามไป อย่าขัดขืนหรือจูงเสียเอง ส่วนผู้ที่ถูกผกา พยายามทํามโนคติที่จะรับกระแสความคิดของผู้ที่วางของ เช่นนี้ผู้ที่ถูกตาจะคลําถูกของนั้นโดยไม่นานนัก

ในเรื่องนี้ทํากันได้ง่ายๆ แต่ก็มีผู้คัดค้านมาก ว่าไม่เป็นจริง คือไม่ใช่ว่ารู้ใจอะไรกัน ที่จริงเป็นเพราะผู้รู้ที่วางของนั้นจึงไปเอง ถึงแม้ไม่ประสงค์จะจูงไปโดยมิได้ตั้งใจ เขาตอบว่าถูกแล้ว จึง จูงไปเองเขาไม่เถียง แต่เขายืนยันว่าในขั้นต้นจะต้องทํา

ดังนั้น เหมือนอย่างสอนให้เด็กเดิน ในขั้นต้นจะต้องประคองไว้ก่อน ต้องจูงให้เดินก่อน ถ้าไม่จงเสียก่อน เด็กจะเดินไปเองโดยผู้ใหญ่ พร่ําสอนด้วยปากอย่างเดียวหาได้ไม่ ในเรื่องฝึกหัดเจโตปริยญาณ นี้ก็เหมือนกัน ถ้าไม่เริ่มจงก่อนก็ไม่มีทางสําเร็จได้ แต่เมื่อใช้วิธีจับ มือดังกล่าวมาข้างต้น จนเห็นได้ว่าผลเป็นที่พอใจแล้วก็เริ่มหัดวิธี อื่นที่สูงขึ้นไปขั้นที่ 2

Practicing telepathy, the practice of the Jtop It is necessary to have people Initially, he taught to tie a person’s eyes to a thing. In one place, the person who hid the item to take it in the eye, tried to find the person

who was bound, to find the soul, to think of where it was, and the person who was bound would walk along. Then follow him Do not resist or lead yourself. As for the person who was thrown Try to create ideas that will accept the ideas of those who put things in. As such, the one whose eyes were correct would not be long before

In this regard, easy to do. But there are many objectors That is not true Meaning that they don’t know what they mean Actually, it was because the person who knew the item placed himself. Although he did not intend to lead inadvertently He answered that it was correct and then led

him himself. He did not argue. But he insists that must be done initially so like teaching children to walk Initially, it must be sustained Must lead him to walk first If not then Children will walk by themselves by adults.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org