บทบาทของจิตใต้สำนึก ที่มีผลต่อชีวิตในทุกๆวัน

จิตใต้สำนึก นั้นหากจะว่าไปแล้วถือได้ว่าเป็นตัวกำหนดการกระทำของบุคคลในแต่ละวันที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม จิตใต้สำนึกดังกล่าวนี้มักจะถูกมองข้ามไปเสียอย่างนั้น

จิตใต้สำนึก

จิตใต้สำนึก ของเรานั้นอยู่ลึกลงไปในสมองมากกว่าจิตสำนึก ทว่า มันอยู่ในส่วนของสมองที่ทรงพลังมากกว่า โดยมันจะอยู่ในส่วนที่ครอบคลุมถึงการตระหนักรู้ในสิ่งที่จิตสำนึกไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ วันนี้เราจะมาดูกันว่าจิตใต้สำนึกของเรานั้นสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง และราสามารถที่จะดึงความสามารถของมันออกมา เพื่อพัฒนาเราให้มีความสามารถมากขึ้นได้อย่างไร

จิตใต้สำนึกนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งเก็บความจำขนาดใหญ่ของสมอง หากจะว่าไปแล้วจิตใต้สำนึกสามารถที่จะจดจำเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มันจะเก็บสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เชื่อไหมว่าเมื่อคุณมีอายุ 21 ปี เจ้าจิตใต้สำนึกสามารถจดจำเรื่องต่าง ๆ ได้มากกว่าเนื้อหาในหนังสือสารานุกรมเสียอีก

หากเราทำการสะกดจิตผู้สูงอายุจะพบว่า ผู้สูงอายุนั้นสามารถบอกเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แบบละเอียดยิบเลย หน้าที่ของมันจะทำให้คุณมั่นใจว่าคุณสามารถตอบโต้กับสิ่งต่าง ๆ ตามที่คุณได้จัดระเบียบกับชีวิตของคุณไว้ ดังนั้น จึงถือได้ว่าสิ่งที่คุณพูดหรือกระทำออกมานั้นจะเป็นแบบแผน (แบบที่คุณฝึกฝนมาอย่างยาวนาน) หรือเรียกได้ว่ามันเป็น “Master Program” ของคุณเลย

The subconscious mind, if said to be considered, determines the actions of the individual on a daily basis. However, this subconscious mind is often overlooked.

Our subconscious mind is deeper in the brain than the conscious mind, but it is in a more powerful brain region. It will be in the part that covers the awareness of things that the conscious mind is unable to recognize. Today we will look at what our subconscious can do. And we are able to pull out their abilities In order to develop us to be more capable?

The subconscious mind can be considered a large source of memory for the brain. If that is to say, the subconscious mind is able to remember things endlessly. It will keep everything that happens to you, whatever happens in your life. Do you believe that when you are 21 years old, the subconscious mind can remember many more things than the content in the encyclopedia.

If we do hypnosis, the elderly will find that The elderly can tell the things that happen in life in detail. Its duty will make you confident that you can respond to the things you have organized in your life, so that what you say or do will be a pattern. (Like you have been practicing for a long time) or it can be called your “Master Program”

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org