ดวงจิตยังมิได้รับความฝึกฝนเพียงพอ

ทั้งนี้เพราะ ดวงจิตและวิญญาณ ยังมิได้รับความฝึกฝนเพียงพอ จนจะทําการ ติดต่อกับวิญญาณโดยตรงได้ เหมือนอย่างเสนาบดีที่ยังไม่ฉลาด ๑ที่จะทราบพระประสงค์หรือความเป็นไปอันแท้จริงของพระเจ้าแผ่นดิน

ดวงจิตและวิญญาณ

ดวงจิตและวิญญาณ ของตนหรือไม่สามารถจะทําการติดต่อกับพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงได้ จัดการบ้านเมืองที่จะจัดไป ก็ทําไปแต่ในทางที่ตนเห็นว่าดีที่สุด ซึ่ง เอาจไม่ตรงกับประศาสโนบายของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อใดดวงจิต ติดต่อกับวิญญาณโดยตลอดแล้ว ก็นับว่าดีเลิศ เหมือนหนึ่งเสนาบดี

ที่ได้มีโอกาสสนิทสนมกับองค์พระเจ้าแผ่นดินโดยตรง สามารถจัดการให้ กกตามพระประสงค์และประศาสโนบายของพระเจ้าแผ่นดินได้ทุกประการ เพราะฉะนั้นผลสําคัญอันเป็นผลสุดยอดของโยคี ก็คือให้ดวงจิตเข้าไป ติดต่อกับวิญญาณได้

คําอธิบายในเรื่องดวงจิตกับวิญญาณที่ได้กล่าวว่าโดยพิสดารใน บทนี้ยังไม่ถี่ถ้วน ยังไม่แจ่มแจ้งดีและยังจะมีปัญหาอีกหลายประการ แต่ ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ที่จะบรรยายถึงเรื่องดวงจิตกับวิญญาณ ให้ถี่ถ้วนแจ่มแจ้งและไม่มีปัญหาข้อโต้แย้งได้ ยิ่งพูดกันมากไปก็ยิ่งจะ มีปัญหาโต้เถียงกันมากขึ้นทุกทีและในการที่จะวินิจฉัยปัญหาเหล่านั้น

เอียด อาจเป็นการดีเกินความจําเป็นของเราในเวลานี้ ข้าพเจ้า

พบคําอธิบายเรื่องดวงจิตกับวิญญาณลงเพียงเท่านี้ก่อนและบางที 43นหน้า เราจะมีโอกาสพูดกันให้พิสดารยิ่งกว่านี้ได้บ้าง

This is because the mind has not yet received enough training to be able to directly contact the spirits. Like a steward who is not smart 1 to know the true purpose or existence of the King

Or not being able to contact the King directly Manage the country to be organized Did it only in the way that he considered it the best, which was not in line with the history of the King When the mind Have always been in contact with spirits Is considered excellent Like one steward

Who had the opportunity to be directly familiar with the King Can manage to According to the wishes and the policies of the King in all respects Therefore, the important effect is the ultimate result of the yogi. Is to allow the mind to enter Can communicate with the spirits

An explanation of the soul and spirit that is said by the Baroque in This chapter is not exhaustive. It is not clear and there are still many problems, but I have never seen anyone in this world to describe the soul and the soul. To be thorough, clear and without any arguments The more we talk, the more we will There are problems arguing more and more and in order to diagnose those problems.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org