เรามักจะตั้งปัญหาถามกันว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหน

เรามักจะตั้งปัญหาถามกันว่า ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน

ทางลัทธิโยคีเขาตัดตอนเสียว่า ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน ไป ทางไหนก็ได้ ส่วนเวลาที่มนุษย์เราเห็นเป็นของสั้นชั่ว 1 นาทีหรือ 2 นาทีนั้น สําหรับดวงวิญญาณอาจเป็นเวลายาวและนานตั้งหลายสิบ ปี หรือมากกว่านั้นก็ได้ หรือเวลาที่มนุษย์ในโลกเห็นว่านานตั้งหลาย

ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน

พันปี อาจเป็นวินาทีเดียวของดวงวิญญาณก็ได้ถ้าจะเปรียบความ ข้อนให้เข้าใจก็จะต้องเปรียบกับความฝัน คนเราเมื่อจีบไป 1 นาที อาจฝันเห็นเหตุการณ์ที่เป็นไปติดต่อกันตั้งหลายเดือนหลายปีได้ หรืออาจฝันเห็นสถานที่ๆ เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักเลยก็ได้ เรารู้สึกในความฝันว่าเราทําอะไร เช่นเดียวกับคนตาย ที่กำลังตาย

ถึงแม้เวลาที่เราเรียกว่า “กําลังตาย” นั้นจะเป็นเวลา 1 นาทีของ มนุษย์ ดวงวิญญาณก็อาจจะสํารวจเหตุการณ์ความเป็นอยู่ในชีวิต ตั้งหลายสิบปีได้ตลอด ลักษณะของความตายก็คือความฝันนี่เอง เมื่อได้สํารวจเหตุการณ์ในชีวิตเป็นที่พอใจ และแน่ใจว่า ร่างกายอันนี้ ไม่เป็นสิ่งที่จะอยู่อาศัยต่อไปได้แล้วดวงวิญญาณ ก็ค่อยๆ ออกจากร่างกายพร้อมกับกายทิพย์

In the Yogic cult he excerpted that The dead have no place to go in any direction. The time that humans see is 1 minute or 2 minutes. For the soul, it can be a long and many decades or more. Or the time that humans in the world saw for many

A thousand years may be the only second of the soul. Understood, it must be compared to a dream. People who flirt for 1 minute may dream of seeing events that have been going on for months and years. Or may dream about seeing places We have never seen or never heard of anything. We feel in our dreams what we do. Like the dead are dying

Although the time we call “dying” is 1 minute for humans, the soul may explore life’s events. Can be set for many decades The nature of death is a dream. When surveying life events, it is satisfied and sure that this body Is not something that can continue to live, and the soul slowly leaves the body with the divine body

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org