การรักษาด้วยอํานาจจิตโดยตรง

การรักษาด้วยอํานาจจิตโดยตรง

การรักษาโดยวิธีนี้มีแบบหลายอย่าง รวมทั้งการที่สอนให้คนไข้พูด และทําใจให้แน่นแฟ้น เพื่อให้มีใจดีอยู่เสมอไม่หวาดหวั่น และมีความหวัง เต็มที่ว่าจะหายได้ เมื่อหัวใจเป็นดังนี้ ร่างกายก็ได้รับ ความช่วยเหลือ จาก ดวงจิตให้คงคืนดีขึ้นได้บ้าง

ความช่วยเหลือ

เขาอธิบายว่าเมื่อโรคภัยพยาธิเกิดขึ้นแล้ว ถึง แม้จะไม่มีหมอมารักษาเลยธรรมชาติก็คงทําการรักษาอยู่ แต่ธรรมชาติ จะทําการรักษาให้ดีได้คนไข้จะต้องไม่ขัดขวางการที่คนไข้ใจเสียและนึก ว่า

ตัวจะเจ็บมากหรือจะตายนั้นเป็นการแสดงความไม่ไว้ใจในความช่วย เหลือของธรรมชาติ บุคคลที่ทําอะไรให้ใครถ้ารู้ว่าเขาไม่ไว้ใจก็ไม่สามารถ จะทําให้ดีได้ ถ้าได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจก็ทํางานได้ดี นี้เป็นข้อสําคัญข้อ หนึ่งที่คนไข้จะต้องใจดีและมีหวังว่าจะหาย ความช่วยเหลือ

There are many types of treatment. Including the teaching of patients to speak And tighten the heart To be always kind and not afraid And hope Fully that can be healed When the heart is as follows The body was helped by The heart to be able to recover somewhat

He explained that once the pathogenesis occurs, even if there is no doctor to treat at all, nature would still be able to cure it, but nature would be able to treat it well.

Being very hurt or dying is an act of distrust in help. Rest of nature People who do anything for anyone, if they know that they do not trust, can not. Will do well If trusted, it works well. This is an important point. One that the patient must be kind and hope to be healed.

Or the popularity of love that we have from those people, not that they make In truth, we have to do it for ourselves, that is, we must be kind to everyone first. Everyone will have mercy in response. This principle is not wrong at all. Psychology. The key lies in the mind.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org