ขับไล่อารมณ์ภายนอกให้ออกไปให้หมด


อารมณ์

อารมณ์

เวที ขับไล่ อารมณ์ ภายนอกให้ออกไปให้หมด ทําใๆ บริสุทธิ์ดุจผ้าขาวที่ปราศจากราคี รักษาหัวใจในสภาพอันนี้จะ ที่สุดที่จะนานได้ คนที่ทําเช่นนี้ย่อมเป็นเหมือนหนึ่งคน ตาบอด มองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรจากภายนอกที่ไม่ต้องการ ฟังเพราะฉะนั้นจงเป็นประหนึ่งว่าหลับแต่ว่าหลับไม่ได้ เพราะดวงจิต ยังทํางานได้ดี จะต้องการนึกถึงเรื่องอะไรเพื่อให้เห็นด้วยทิพยจักร เก็นึกได้ ใครถามปัญหาอะไรก็ตอบได้ถูกต้อง ฉะนั้นจะเรียกว่าหลับหรือ ไม่หลับก็ไม่ได้ทั้งสองอย่าง เหมือนหนึ่งคนหูหนวก

เขาสอน ต่อไปว่า อารมณ์

ถ้าในขณะที่ทําเช่นนี้ มีภาพอะไรมาปรากฏแก่ตาในทันที ทันใดจึงเข้าใจว่านั้นไม่ใช่ทิพยจักษุ เป็นความฝันอย่างธรรมดา ถ้าหากว่าทิพยจักษุเกิดแล้วภาพที่ปรากฏแก่ดวงตาในเวลา หลับอยู่ จะต้องเป็นภาพที่ดวงจิตต้องการ ในขั้นแรกจะเห็น มัวๆ ลางๆ ลงท้ายสิ่งที่มัวก็จะค่อยกระจ่างและเห็นภาพที่ ต้องการขัดขึ้นทุกที อย่างไรก็ดี หลักสําคัญอยู่ในเรื่องบังคับใจ ตนให้ห่างจากอารมณ์ทั้งหลายให้เหลืออยู่แต่สิ่งที่ต้องการคิดถึง หรือไม่มีอะไรเหลือเลยดวงจิตอยู่ว่างเปล่า ซึ่งเป็นของทําได้ยากแต่เขาว่าหัดทําไปก็ได้เข้าเอง

The stage to expel the outside emotions, make them pure, like whites without flaws Keeping the heart in this condition will Can last for a long time Those who do this are like one blind person who cannot see or hear anything from the outside. Listen, therefore, as though they were asleep, but they couldn’t sleep because their minds were still working well. Would like to think about something to agree with Dhipak Chakke. Can remember. Anyone who asks a question can answer correctly. So would it be called sleep? I couldn’t sleep either. Like one deaf person

He continued to teach that

If while doing this What immediately appeared to my eyes? Suddenly, he understood that it was not a ruin. Is a normal dream If the underlying cause of birth is an image that appears to the eye while sleeping, it must be the image that the mind wants. In the first step, you will see blurry, fading things. In the end, blurry things become clear and you see the picture that However, the key lies in the control. He was away from all the emotions, leaving only what he wanted to think about. Or nothing is left, the mind is empty Which is difficult to do but he said he could learn to do it himself

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org