การควบคุมดวงจิตร

การที่ ดวงจิต จะรู้สึกกระแสเหล่านี้ได้ เขาสอนวิธีฝึกหัดไว้ดังนี้ จําเป็นต้องมีคนสองคน นกหัด

ดวงจิตร
ดวงจิตร

การฝึกหัดเจโตปริยญาณนั้น จําเป็นต้องมีคนสองคน ในขั้นต้นเขาสอนให้ผูกตาคนๆ หนึ่ง เอาของอะไรอันหนึ่งไป ในที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วคนที่เอาของไปวางซ่อนนั้น ไปจับมือผู้ ผูกตา พยายามนึกให้ผู้ที่ถูกผูกตานั้น หาของให้พบให้ใช้กําลัง ดวงจิตคิดถึงสิ่งของนั้นว่าอยู่ที่ไหนคนที่ถูกผูกตาจะเดินไปทางไหน ก็ให้เดินตามไป อย่าขัดขืนหรือจูงเสียเอง ส่วนผู้ที่ถูกผูกตาก พยายามทํามโนคติที่จะรับกระแสความคิดของผู้ที่วางของไว้ เช่นนี้ผู้ที่ถูกตาจะคลําถูกของนั้นโดยไม่นานนัก

ในเรื่องนี้ทํากันได้ง่ายๆ แต่ก็มีผู้คัดค้านมาก ว่าไม่เป็นจริง คือไม่ใช่ว่ารู้ใจอะไรกัน ที่จริงเป็นเพราะผู้รู้ที่วางของนั้นจงไปเอง ถึงแม้ไม่ประสงค์จะจูงไปโดยมิได้ตั้งใจ เขาตอบว่าถูกแล้ว ผู้จูง จูงไปเองเขาไม่เถียง แต่เขายืนยันว่าในขั้นต้นจะต้องทําดังนั้น เหมือนอย่างสอนให้เด็กเดิน ในขั้นต้นจะต้องประคองไว้ก่อน ต้องจูงให้เดินก่อน ถ้าไม่จงเสียก่อน เด็กจะเดินไปเองโดยผู้ใหญ่ พร่ําสอนด้วยปากอย่างเดียวหาได้ไม่ ในเรื่องฝึกหัดเจโตปริยญาณ กาเหมือนกัน ถ้าไม่เริ่มจุง ดวงจิตร ก่อนก็ไม่มีทางสําเร็จได้ แต่เมื่อใช้วิธีจับข้างต้น จนเห็นได้ว่าผลเป็นที่พอใจแล้วก็เริ่มหัดวิธีมือดังกล่าวมาข้างต้น จนเห็นได้ว่าผลเป็น อื่นที่สูงขึ้นไปขั้นที่ 2

That the mind can feel these currents He taught the following methods of practice. It is necessary to have two people.

The practice of Jetto Priyaman Two people are needed. Initially, he taught to tie a person’s eyes to take something. Wherever he had finished, the man who had hid the item went and held his hand to the eye that was trying to think of the person who was bound. Find things, use strength. The mind thinks of where it is, where the bound person will walk. Then follow him Do not resist or lead yourself. As for those who are bound Try to make an idea that will accept the ideas of those who put things in. As such, the one whose eyes were correct would not be long before

In this regard, easy to do. But there are many objectors That is not true Meaning that they don’t know what they mean Actually, it was because of the person who knew the item. Go by yourself.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org