กายทิพย์

แต่ถ้าส่งให้แก่กันโดยตั้งใจกระแสก็ยิ่งจะชัดเจนยิ่งขึ้น กายทิพย์ สำหรับเจโตปริยญาณนี้การส่งไม่ยากนัก เพียงตั้งใจให้แน่วแน่ทำความคิดให้มีกำลังใจแรงพอ และคิดอยู่แต่ในข้อความที่จะส่งนั้นอย่างเดียวก็สามารถส่งได้

กายทิพย์
กายทิพย์

แต่สำหรับผู้รับ เ้นอีกเรื่องที่สำคัญมาก ความสามารถที่จะรับกระแสดวงจิตมีอยู่2ชั้น คือรับในเมื่อผู้ส่งต้องการให้ ซึ่งถึงแม้จะทำสำเร็จได้ก็ยังนับว่าเป็นชั้นต่ำ แต่ชั้นสูงขึ้นไป คือ รับได้แม้เมื่อผู้ส่งไม่ต้องการจะส่งให้

จึงต่างกันอยู่ตรงที่ว่า กายทิพ ในทางพระพุทธศาสนาสอบ ให้ปลูกเจโตปริยญาณขึ้น แต่ในทางลัทธิโยคีสอนให้ทําสมรรถภาพแก่ ดวงจิต เพื่อให้ดวงจิตสามารถรับและเข้าใจรายงานของเจโตปริยญาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายทิพย์ได้

การที่ลัทธิโยคีเขาถือว่า เจโตปริยญาณของคนเรามีอยู่แล้ว และ ทํางานอยู่เสมอนั้น คําอธิบายของเขาก็พอฟังคือ เขาอธิบายว่าถึงแม้ คนเราตามปกติไม่ได้ฝึกก็ยังสามารถทราบความคิดของผู้อื่นเข้า โดยบังเอิญได้บ้าง และเจโตปริยญาณนี้ก็คือ ดวงจิตของกายทิพย์นั้น เองและเจโตปริยญาณนี้ยังผิดกันกับอายตนะอื่น ๆ ของกายทิพย์อยู่ ส่วนหนึ่ง คือว่า อายตนะทั้ง 5 ของกายทิพย์นั้น ทํางานอยู่ส่วนหนึ่ง ต่างหากจากกายธรรมดา

แต่ส่วนเจโตปริยญาณซึ่งเป็นอายตนะที่ 6 ของ กายทิพย์ ย่อมเป็นเครื่องเชื่อมในระหว่างกายทิพย์กับกายธรรมดา ให้ติดต่อกันได้ และยิ่งกว่านั้น ลัทธิโยดีถือว่าเจโตปริยญาณมีอวัยวะ ส่วนหนึ่งติดอยู่กับร่างกายธรรมดาที่เดียว เขาอธิบายว่าอวัยวะส่วนนี้ ติดอยู่กับสมองนั้นเอง เป็นเมล็ด ๆ ที่จะใช้เป็นเครื่องรับความคิดของ ผู้อื่นเหมือนอย่างเครื่องรับกระแสวิทยุ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org