เจโตปริยญาณ

จึงต่างกันอยู่ตรงที่ว่า ลัทธิโยคี ในทางพระพุทธศาสนาสอบ ให้ปลูก เจโตปริยญาณ ขึ้น แต่ในทางลัทธิโยคีสอนให้ทําสมรรถภาพแก่ ดวงจิต เพื่อให้ดวงจิตสามารถรับและเข้าใจรายงานของเจโตปริยญาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายทิพย์ได้

เจโตปริยญาณ

การที่ เจโตปริยญาณ เขาถือว่า เจโตปริยญาณของคนเรามีอยู่แล้ว และ ทํางานอยู่เสมอนั้น คําอธิบายของเขาก็พอฟังคือ เขาอธิบายว่าถึงแม้ คนเราตามปกติไม่ได้ฝึกก็ยังสามารถทราบความคิดของผู้อื่นเข้า โดยบังเอิญได้บ้าง และเจโตปริยญาณนี้ก็คือ ดวงจิตของกายทิพย์นั้น เองและเจโตปริยญาณนี้ยังผิดกันกับอายตนะอื่น ๆ

ของกายทิพย์อยู่ ส่วนหนึ่ง คือว่า อายตนะทั้ง 5 ของกายทิพย์นั้น ทํางานอยู่ส่วนหนึ่ง ต่างหากจากกายธรรมดา แต่ส่วนเจโตปริยญาณซึ่งเป็นอายตนะที่ 6 ของกายทิพย์ ย่อมเป็นเครื่องเชื่อมในระหว่างกายทิพย์กับกายธรรมดา ให้ติดต่อกันได้

และยิ่งกว่านั้น ลัทธิโยดีถือว่าเจโตปริยญาณมีอวัยวะ ส่วนหนึ่งติดอยู่กับร่างกายธรรมดาที่เดียว เขาอธิบายว่าอวัยวะส่วนนี้ ติดอยู่กับสมองนั้นเอง เป็นเมล็ด ๆ ที่จะใช้เป็นเครื่องรับความคิดของ ผู้อื่นเหมือนอย่างเครื่องรับกระแสวิทยุ

เมื่อคนๆ หนึ่งคิดอะไรขึ้น ความคิดนั้นจะดีหรือร้าย ก็ย่อมมีกระแสพุ่งออกไปเสมอ และกระแสเหล่านั้นย่อมเข้าไปในเครื่องรับของผู้อื่น กระทำให้เกิดความคิดขึ้น ซึ่งผู้รับนั้นเองอาจจะรู้สึกได้ การส่งกระแสให้กันนั้นบางทีก็อาจจะเป็นไปดดยไม่ได้ตั้งใจ

แต่ถ้าส่งให้แก่กันโดยตั้งใจกระแสก็ยิ่งจะชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับเจโตปริยญาณนี้การส่งไม่ยากนัก เพียงตั้งใจให้แน่วแน่ทำความคิดให้มีกำลังใจแรงพอ และคิดอยู่แต่ในข้อความที่จะส่งนั้นอย่างเดียวก็สามารถส่งได้

แต่สำหรับผู้รับ เ้นอีกเรื่องที่สำคัญมาก ความสามารถที่จะรับกระแสดวงจิตมีอยู่2ชั้น คือรับในเมื่อผู้ส่งต้องการให้ ซึ่งถึงแม้จะทำสำเร็จได้ก็ยังนับว่าเป็นชั้นต่ำ แต่ชั้นสูงขึ้นไป คือ รับได้แม้เมื่อผู้ส่งไม่ต้องการจะส่งให้

So it is different that the Yogic doctrine in Buddhism exam To grow the Jtop perception But in the Yogi way of teaching,

it is the practice of mental performance so that the mind can receive and understand the report of Jopariya Which is a part of the physical body


The fact that Yogi believed that the wisdom of our people already exist and always work. His explanation is enough to listen is He explained that although People, as normal, do not practice,

they are still able to know the ideas of others. By chance And this jopi is The soul of the astral body Himself and Jetoprayya are still different from other eyes.Part of the physical body of the body, that is, the 5 elements of that body Working part Apart from the ordinary body But the Jetoprayana,

the sixth attitudes of the body of Thip, is a connection between the body and the body. Keep in touch And more than that The Yodo cult considers J.

To have perceptions have organs.

One part attached to a normal body in one place He explained that this organ Attached to the brain itself, which is the seed that will be used as a brainwashing machine Others like radio tuners


ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org