ความมุ่งหมายอันสำคัญของลัทธิโยคีบทนี้ คือ “เสน่ห์”

“เสน่ห์”

“เสน่ห์” (ซึ่งคำที่ถูกเป็นสิเนห์ แต่เราใช้เสน่ห์กันจนเป็น คำไทยไปแล้ว) หมายถึงการทำให้คนรัก เมื่อเราเข้าใจเคล็ดที่ กล่าวมาข้างต้นนั้นแล้ว ก็เกือบไม่ต้องอธิบาย ว่ามนุษย์เราจะมีเสน่ห์ในตัวด้วยอาการอย่างไรพูดอย่างง่ายๆ ก็คือ ถ้าเราอยาก ให้ใครรักเรา เราต้องรักเขาก่อน ถ้าเราอยากเป็นที่รักของเพื่อน มนุษย์ทั้งหลาย เราก็จะต้องทำใจของเราให้รักเพื่อนมนุษย์ทั่วไป

คนที่มีเสน่ห์ในตัวนั้นไม่ใช่อื่นไกล คือ คนที่มีดวงจิตประกอบ ด้วยความเมตตากรุณาอยู่โดยปกติ เราพึ่งหัดดวงจิตของเราให้มีเมตตาต่อคนทั้งหลาย ความเมตตาที่มีอยู่ในหัวใจของเราจะย้อมปราณให้เต็มไปด้วยความเมตตา เมื่อปราณของเราถูกย้อมด้วยความเมตตาก็อาจดูดดึงเอาความเมตตาเข้ามาได้ เราอาจได้รับความเมตตาจากคนทั้งหลายด้วยวิธีอันเดียว คือ เราแผ่เมตตา จิตต่อเขา การแผ่เมตตาจิตนั้นหมายความว่าการฝึกความตั้งใจ ของเรามีให้คิดประทุษร้ายต่อใคร ให้มีความปรารถนาอย่างเดียวกันคือ จะได้เห็นคนทั้งหลายมีความสุขสำราญทั่วหน้ากัน เห็นใครเขาได้ดีอย่าให้มีความริษยา หัดดวงจิตให้ตรงกันข้าม คือ

ให้พลอยยินดีด้วย จึงมีจิตเมตตาแม้แก่ผู้ที่คิดร้ายต่อเรา นี่แหละ เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ตนให้เป็นคนมีเสน่ห์อยู่ในตัว เป็น กุญแจแห่งความลึกลับ และเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่ค่อยเชื่อ แต่ก็เป็นความจริงอย่างที่สุด เสน่ห์ในตัวมนุษย์ ก็คือการย้อมปราณของเราให้เต็มไปด้วยสีแห่งความเมตตานี้เอง ไม่ใช่ด้วยการใช้เครื่องรางหรือวัตถุอันใดเลย

“Seductive” (which is right in the name of But we use the charm to become a Thai word) means to make people love When we understand the trick Mentioned above Almost did not have to explain That human beings will have a charm in their own way, however, simply speaking, if we want someone to love us, we must love him first If we want to be loved by friends All human beings We will have to make our hearts to love common human friends.

The person who has the charm in that person is not far from each other. It is a person with a mind. With kindness, normally We rely on our minds to have mercy on all people. The mercy that is in our hearts will be stained with compassion. When our respiration is dyed with mercy, it may be able to suck in mercy.

We may receive mercy from people, in one way, that we are compassionate for him. Ours is to think and harm anyone. To have the same desire is Will see people happy throughout the face See who he is, well, don’t have jealousy. Learning the mind to the contrary is

จุดสำคัญคือ “เสน่ห์”

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org