วิธีบำรุงปราณ มีอยู่ 3 อย่าง

วิธีบำรุงปราณ มีอยู่ 3 อย่าง คือ

  1. เรื่องหายใจดังกล่าวมาแล้ว
  2. เรื่องอาหาร
  3. เรื่องความสะอาดในร่างกาย

เรื่องหายใจนั้นมีอยู่ 2 อย่างคือ

  1. หายใจตามธรรมดา
  2. หายใจด้วยการฝึกหัด หรือ ที่เคยเรียกกันว่ากายบริหาร

การหายใจตามธรรมดามีข้อสำคัญอยู่อย่างเดียวว่าต้องหายใจให้ยาวและลึกอยู่เสมอ

“พึงหัดตนให้เป็นคนมีปกติ หายใจลึกคือหายใจทั่วท้อง.

เป็นหลักอันสำคัญของลัทธิโยคี และต้องพยายามให้ได้หายใจ อากาศที่ดีๆ เข้าในปอดเสมอ ส่วนการหายใจด้วยการฝึกหัดนั้น เขาแนะนำให้ทำในเวลาเช้าตื่นนอนให้หายใจอย่างยาวๆ จะยืนหรือนอนหงายก็ได้ ในเรื่องนี้มีข้อประหลาดอยู่อย่างหนึ่ง คือ ตามปกติคนเราบางคน เวลาหายใจเข้ามักทำท้องยุบ และเวลาหายใจออกมักทำท้องพอง ข้อนี้ไม่ถูก ใครที่เป็นเช่นนี้จะต้องหัดใหม่ คือเวลาหายใจเข้า ต้องทำท้องพองให้ลมหายใจเข้าไปถึงในท้อง และเวลาหายใจออกต้อง ทำท้องยุบเท่ากับล้างอากาศที่ไม่ดีออกมา มีวิธีอย่างหนึ่งซึ่งเข้าสอนว่า เมื่อเวลาหายใจเข้าทำท้องพองให้มีอากาศอยู่เต็มท้องแล้วกลั้นหายใจ และทำท้องยุบ เป็นการไล่อากาศขึ้นมาอยู่ตามหน้าอก เพื่อได้ซอกซอน ล้างที่ต่างๆ ตามหน้าอกได้ทั่วกฎแห่งการหายใจมีอยู่เพียงเท่านี้

Is an important principle of Yogi cult And must always try to breathe good air into the lungs While breathing with that exercise He suggested doing it in the morning, waking up, breathing long. Can stand or lie on your back In this matter, there is one strange thing: as usual, some people When breathing in, the stomach will collapse.

And when exhaling, often causing constipation Is the time to breathe in Must make a stomachache to breath into the stomach And exhaling time must Make the stomach collapse, as if the air is badly washed out. There is one way that teaches that When breathing in the stomach, the air is filled with air and holding his breath and causing the stomach to collapse into the chest. In order to get rid of all the places around the chest, the law of breathing is only

เรื่องความสะอาดในร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญมาก สำคัญจนถือเป็นหลักกันว่าความสะอาดของร่างกายเป็นเครื่องแสดงความสะอาดของใจ พวกโยคีไม่ใช่มนุษย์ที่สกปรกเลยเป็นอันขาด พวกนี้ปกติต้องล้างชำระกายให้สะอาดอยู่เสมอ เขาสอนว่าการอาบน้ำไม่แต่ทำให้ร่างกายสะอาดอย่างเดียว เรายังได้ปราณจากน้ำอีกส่วนหนึ่งด้วย นี่เป็นวิธีที่จะเพิ่มพูนปราณให้มีมากขึ้นในตัวและต่อไปนี้เราจะได้พิจารณาถึงการฝึกหัดและ ปรุงแต่งปราณต่อไป

Cleanliness in the body Is very important It is important that it is considered that the cleanliness of the body is a machine showing the cleanliness of the heart. The Yogi is not a dirty man. They normally have to wash the body thoroughly. He taught that bathing does not only make the body clean. We also get some rest from the water too. This is a way to increase and increase in the following and we will consider training and Continue to cook

วิธีบำรุงปราณ มีอยู่ 3 อย่าง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org