ทุกสิ่ง ต้องอาศัยกำลังหัวใจ

ทุกสิ่ง ต้องอาศัยกำลังหัวใจ

อันที่จริงความเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกประการ ย่อมต้องอาศัยกำลังหัวใจประกอบด้วยเกือบเสมอไป แม้แต่เราจะยกนิ้วขึ้น เราก็ย่อมทำด้วยความต้องการ ของใจ เมื่อมีความต้องการของใจเพียงไร ก็มีกระแสของปราณอยู่ด้วยเพียงนั้น เพื่อความต้องการของใจหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ากำลังใจมีน้อย

In fact, almost every movement of the body Must rely on heart, consisting almost almost Even if we lift your finger We will do with the need of the mind when there is a need of the mind. There is a current of Pran. For the needs of the mind or in other words, encouragement is minimal

กำลังของปราณก็น้อยไปตามกัน เสน่ห์หรือความดึงดูดย่อมแล่นไปตามกระแสของเส้นประสาท เหมือนหนึ่งโทรเลขหรือโทรศัพท์ที่แล่นไปตามสาย และเราเวลานี้เราส่งโทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่มีสาย ได้ฉันใด เราก็ส่งปราณถึงกันได้โดยมิต้องให้ร่างกายติดต่อกันมาโดยธรรมชาติฉันนั้น

The power of the Pran is less. The charm or attractiveness will travel along the stream of nerves. Like one telegram or phone that runs along the line And as we now have a telegram or phone without wires

ได้กล่าวมาแล้วว่า เสน่ห์หรือความดึงดูดต้องอาศัยปราณ และ ปราณจะมีมากขึ้นได้ก็โดยอาศัยอากาศที่หายใจ อาหารที่บริโภคและน้ำดื่ม ของเหล่านี้ย่อมเข้าไปเปลี่ยนรูปในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็น เสมือนหนึ่งห้องแยกธาตุ แล้วก็ไปรวบรวมอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อดวงจิตต้องการใช้เมื่อไรก็เอาไปใช้ได้ตามชอบใจ บางทีก็ไม่ต้องถึงดวงจิต จะเอาไปใช้แม้แต่ปัญหาหรือสัญญาก็เอาไปใช้ได้ด้วย

Have said that The charm or attractiveness requires more respiration and respiration. It can be increased by using breathing air. Food consumed and drinking water These things would change the image of the human body, which is like a separate room. And then gathered in one place Which when the mind wants to use when it is used to satisfy Sometimes not having to reach the soul Will take to use even the problem or contract can be used as well

คนทุกคนย่อมมีเสน่ห์และความดึงดูดอันนี้อยู่ในตัวมากหรือน้อยสุดแต่กำลังของบุคคลผู้นั้นจะมีเพียงไร แต่ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากเสน่ห์หรือเครื่องดูดดึง ฉะนั้นปัญหาที่เราจะต้องพิจารณา ในบทนี้จึงมีอยู่ 3 ประการคือ

1. การทำให้เกิดเสน่ห์หรือเครื่องดูดดึง

2. การฝึกหัดหรือปรุงแต่งและ

3. การใช้

ว่าด้วยการทำให้เกิด

การทำให้เกิดเสน่ห์ด้วยเครื่องดึงดูดนั้น ก็คือการทำให้เกิด ปราณนั้นเอง อันที่จริงปราณในตัวคนเรามีอยู่แล้วโดยปกติ การที่พูดว่าทำให้เกิดขึ้นนั้น บางทีอาจจะไม่ถูกต้องนัก ที่ถูกจะต้องพูดว่าทำให้มีมากขึ้น การทำให้ปราณมีมากขึ้นก็ได้กล่าวมาข้างต้น แล้ว หลายแห่งว่าจะต้องทำอย่างไร ข้อสำคัญคือต้องพยายาม สูดอากาศที่บริสุทธิ์เข้ามาในร่างกาย และต้องหัดตนให้เป็นคนหายใจแรงและลึกอยู่เสมอ ข้อนี้เป็นขั้นต้นและขั้นสำคัญที่เขาสอนกันในจิตวิทยา

ทุกสิ่ง ต้องอาศัยกำลังหัวใจ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org