เรียนรู้วิธีดึงดูด

เรียนรู้วิธีดึงดูด

การเล่นเอาเปรียบคือ การเอาปราณของคนอื่นมาเข้าตัวของตัวเองดังนี้ ไม่ใช่แต่จะเป็นไปโดยธรรมชาติยังสามารถจะ กระทำโดยตั้งใจและกลั่นแกล้งกันได้ด้วย พวกนักมายากลบางจำพวกเรียนรู้วิธี สูบปราณของคนอื่นมาเข้าตัวของตัว พวกนี้เข้าไปใกล้ใครก็ทำให้คนนั้นอ่อนแอ และในที่สุดอาจถึงตายก็ได้ ฉะนั้นเรื่องปราณจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง และปราณเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในเรื่องเสน่ห์ หรือความดึงดูดในตัวคน

Exploiting play is Taking other people’s respects into their own as follows Not only will it be natural but also able to Can be done intentionally and bullying too Some magicians learn how Pumping other people’s respiration into one’s body These people are close to anyone who makes them weak. And may eventually die Therefore, the matter is very important. And Pran is something that requires charm Or attracting people

เสน่ห์หรือความดึงดูดในตัวคนซึ่งกระทำโดยอาศัยอำนาจของปราณนี้ เมื่อว่าถึงทางที่ดีก็มีอยู่มากหลาย ในข้อต้นย่อม จะเป็นของรักษาโรคกันได้ และการรักษาโรคด้วยกำลังปราณเป็นความรู้อันเก่าแก่ที่สุดที่ธรรมชาติได้สอนให้มนุษย์รู้ขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่ต้องสอนกันเอง

The charm or attraction in the person who acts by virtue of this When it comes to the good way, there are many things in the beginning. And healing by force is the oldest knowledge that nature has taught humans to know, without humans having to teach each other

  • เด็กที่หกล้มหรือเจ็บปวดอย่างไร

ย่อมเข้าไปหามารดาหรือผู้ใหญ่คนหนึ่งคนใดที่ อยู่ใกล้ๆ ตามปกติผู้ใหญ่ย่อมถามว่าเจ็บที่ไหน แล้วก็ลูบคลำแรงที่เจ็บปวด ความเจ็บก็หายไป โดยรวดเร็ว ซึ่งถ้าไม่มีผู้ใหญ่ทำดังนั้นให้ก็คงไม่ หายเร็วเท่านั้น

ในสมัยนี้เราอธิบายกันว่า เป็นเพราะการลูบคลำเช่นนั้น ทำให้เลือดเดินสะดวกความเจ็บปวดจึงหายไป แต่ที่จริงแม้จะไม่ลูบถูก ตรงที่เจ็บก็ดี การที่เด็กเข้าใกล้ผู้ใหญ่ ได้รับปราณของผู้ใหญ่ย่อมทำให้ เด็กหายเจ็บเร็วขึ้นมาก การเยี่ยมไข้ย่อมมีคุณประโยชน์มากสำหรับคนไข้ เพราะทำให้อุ่นใจอย่างเดียวยังทำให้คนไข้มีกำลังดีขึ้น ถ้าคนเยี่ยมไม่ชวนคนไข้พูดมากเกินไป

อนึ่งตามธรรมดาผู้ที่มาเยี่ยมคนไข้ ถ้ามีความคุ้นเคยสนิทสนมกันมากๆ ก็มักลูบคลำ จับต้องคนไข้ ทั้งนี้แม้จะมิได้มีความตั้งใจอะไร ก็แสดงให้แลเห็นว่าธรรมชาติก็สอนให้เรารู้จักใช้ ปราณเป็นเครื่องรักษาความเจ็บป่วยอยู่แล้ว

เรียนรู้วิธีดึงดูด

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org