ทำใจให้เป็นสมาธิ

ทำใจให้เป็นสมาธิ

วิธีที่ถูกต้องมีอยู่วิธีเดียว คือ ทำใจให้เป็นสมาธิ เราอาจจะเลือก เวลาใดเวลาหนึ่งได้ทุกวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อแน่ว่าจะไม่ถูกรบกวน เขาว่าเวลากลางวันดีกว่ากลางคืน เพราะเหตุไรไม่ทราบ เริ่มต้นให้ใช้เวลา เพียงสองสามนาทีขับไล่อารมณ์ภายนอกให้ออกไปให้หมด

The correct way is to have one way to be mindful of meditation. We may choose Any time, every day Which is the time that is sure to be disturbed He said the daytime was better than the night. Because of unknown reasons Start to take Just a couple of minutes drive out the outside emotions.

ทำใจให้บริสุทธิ์ดุจผ้าขาวที่ปราศจากราคี รักษาหัวใจในสภาพอันนี้ไว้ให้นานที่สุดที่จะนานได้ คนที่ทำเช่นนี้ย่อมเป็นเหมือนหนึ่งคนหูหนวก ตาบอด มองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรจากภายนอกที่ไม่ต้องการฟังเพราะฉะนั้นจงเป็นประหนึ่งว่าหลับแต่ว่าหลับไม่ได้ เพราะดวงจิต ยังทำงานได้ดี จะต้องการนึกถึงเรื่องอะไรเพื่อให้เห็นด้วยทิพย์จักษุ ก็นึกได้ ใครถามปัญหาอะไรก็ตอบได้ถูกต้อง ฉะนั้นจะเรียกว่าหลับหรือ ไม่หลับก็ไม่ได้ทั้งสองอย่าง

Feeling pure and pure like a white cloth Keep the heart in this condition for as long as possible. People who do this are like one, deaf, blind, not seeing or not hearing anything from the outside that doesn’t want to listen Would like to think about something in order to agree with the eye Therefore is called sleep or Not asleep, not both.

ทำใจให้เป็นสมาธิ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org