ทิพย์จักษุ ที่แท้จริง

ทิพย์จักษุ ที่แท้จริง

ทิพย์จักษุอันแท้จริงนั้น คือการแลเห็นโดยมิต้องจับต้องหรือ อาศัยลูกแก้วอะไรเลย เรื่องนี้ได้แต่การสะกดตัวเองให้หลับ ซึ่งข้าพเจ้าได้พูดถึงในหนังสือวิชชา 8 ประการเหมือนกัน แต่ในหนังสือเล่มนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้อธิบาย เพราะไม่กล้าพอจึงอยากจะลองทำตนเป็นคนกล้า อธิบายไว้ในที่นี้โดยย่อๆ บ้าง

True ophthalmology is Is to see without having to be caught or Relying on any crystal ball This story can only spell itself to sleep. Which I have mentioned in the 8 Enlightenment books as well But in that book I did not explain Because he was not brave enough so he wanted to try to be a brave man Explained here briefly

ที่สะกดตัวให้หลับนั้นไม่ได้หมายความว่า จะต้องหลับอย่างละเมอเพ้อฝัน

That spell to fall asleep does not mean Must sleep asleep

ที่จริงเพียงแต่ตั้งใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิ จนไม่มีอารมณ์ ภายนอกมากล้ำกลาย เลยกลายเป็นเกือบจะหลับ แต่ก็ยังพูดได้ ตอบปัญหาได้อย่างดีๆ ลัทธิโยคีเขาสอนว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่ากลัว อันตราย เพราะไม่มีอะไรนอกจากสมาธิล้างดวงจิตให้บริสุทธิ์ จากอารมณ์ทั้งหลาย จนดวงจิตปลอดโปร่งผ่องใสไม่มีอะไร เกี่ยวข้อง ผู้ที่ทำทิพยจักษุโดยวิธีนี้ให้สำเร็จได้ เขาว่าจะต้อง เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามากพอ และเป็นผู้ฝักใฝ่เลื่อมใสในทาง ศาสนา มีศีลธรรมอันดี มีดวงจิตบริสุทธิ์ ไม่คิดประทุษร้ายใคร

Actually, just intend to be determined as a meditation. Until no emotion Externally, very much became So it became almost asleep But still can speak Answer the problem well Yogi cult, he taught that this story is not terrible, dangerous because there is nothing but meditation to purify the mind. From all emotions Until the spirit was clear, there was nothing relevant to those who had achieved this kind of vision. He had to be educated enough. And being a religious enthusiast with good morals Have a pure mind Do not think anyone mayhem

ทิพย์จักษุ ที่แท้จริง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org