วิธีฝึกหัด สะกดจิต

วิธีฝึกหัด สะกดจิต

การที่ดวงจิตจะรู้สึกกระแสเหล่านี้ได้นั้น เขาสอนวิธีฝึกหัดไว้ดังนี้

การฝึกหัดเจโตปริยญาณนั้น จำเป็นต้องมีคนสองคน วิธีฝึกหัด ในขั้นต้นเขาสอนให้ผูกตาคนๆ หนึ่ง เอาของอะไรอันหนึ่งไปวางไว้ ในที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วคนที่เอาของไปวางซ่อนนั้น ไปจับมือผู้ที่ถูกผูกตา พยายามนึกให้ผู้ที่ถูกผูกตานั้น หาของให้พบให้ใช้กำลังดวงจิตคิดถึงสิ่งของนั้นว่าอยู่ที่ไหนคนที่ถูกผูกตาจะเดินไปทางไหน ก็ให้เดินตามไป อย่าขัดขืนหรือจูงเสียเอง ส่วนผู้ที่ถูกผูกตาก็ พยายามทำมโนคติที่จะรับกระแสความคิดของผู้ที่วางของไว้ เช่นนี้ผู้ที่ถูกตาจะคลำถูกของนั้นโดยไม่นานนัก

The training of Jitti Pririyan There must be two people. Initially, he teaches to tie one person’s eyes and put one thing in place. In one place, the person who hides the item Go hand in hand who is bound to the eye Trying to imagine that those who were tied to that eye Find the item to find, use the power of the mind to think about where that person is.

ในเรื่องนี้ทำกันได้ง่ายๆ แต่ก็มีผู้คัดค้านมาก ว่าไม่เป็นจริง คือไม่ใช่ว่ารู้ใจอะไรกัน ที่จริงเป็นเพราะผู้รู้ที่วางของนั้นจูงไปเอง ถึงแม้ไม่ประสงค์จะจูงไปโดยมิได้ตั้งใจ เขาตอบว่าถูกแล้ว ผู้สูง จูงไปเองเขาไม่เถียง แต่เขายืนยันว่าในขั้นต้นจะต้องทำดังนั้น เหมือนอย่างสอนให้เด็กเดิน ในขั้นต้นจะต้องประคองไว้ก่อน ต้องจูงให้เดินก่อน ถ้าไม่จูงเสียก่อน เด็กจะเดินไปเองโดยผู้ใหญ่พร่ำสอนด้วยปากอย่างเดียวหาได้ไม่ ในเรื่องฝึกหัดเจโตปริยญาณ นี่ก็เหมือนกัน ถ้าไม่เริ่มจูงก่อนก็ไม่มีทางสำเร็จได้ แต่เมื่อใช้วิธีจับมือดังกล่าวมาข้างต้น จนเห็นได้ว่าผลเป็นที่พอใจแล้วก็เริ่มหัดวิธี อื่นที่สูงขึ้นไปขั้นที่ 2

In this matter, it’s easy to do. But there are many objections That is not true Is not what you know In fact, it is because the knowledgeable person who put the item on his own Even though he didn’t intend to take it without intention He replied that he was right. The tall man took himself. He didn’t argue. But he insists that initially must do so Like teaching children to walk Initially, must hold on first. Must lead to walk first If not before Children will walk on their own, with adults only teaching by mouth. In the practice of Jito Priyanyan This is the same If not starting to leash before, there is no way to succeed But when using the above-mentioned handshake method Until seeing that the results were satisfactory and then began to learn how Another higher level 2

ในขั้นที่ 2

สอนให้ผู้หัดหลายคนอยู่มากๆ ด้วยกัน คนที่ถูกหัดนั้นให้ผูก

ตาตามเคย คนอื่นๆ ทั้งหมดต้องรู้กันว่าเอาของไว้ที่ไหน และ คนทุกคนต้องตั้งใจให้ผู้ที่ถูกผูกตาไปหยิบของให้ถูก อาศัยกำลัง ดวงจิตหลายคนช่วยกันไปจนกว่าจะสำเร็จ เมื่อสำเร็จแล้วก็ให้ คนที่เป็นผู้ช่วยนั้นลดจำนวนลงไปทีละคน ลงท้ายเหลือคนเดียว ถ้าจนเหลือคนเดียวก็สำเร็จได้แล้วก็พึ่งอุ่นใจว่าได้ก้าวหน้ามามากแล้ว

ในขั้นที่ 3

เขาสอนให้ทำโดยวิธีเขียนหนังสือหรือเขียนรูปคนสองคนอยู่ไกล กัน คนหนึ่งมองดูรูปอันหนึ่งหรือนึกถึงคำๆ หนึ่ง โดยนัดแนะ กำหนดเวลากันไว้ อีกคนหนึ่งตั้งใจรับกระแสของคนที่ส่ง แล้วเขียนลงไปด้วยความพยายามทำไป เขาว่าจะได้ผลดีอย่างน่าประหลาดใจ

วิธีฝึกหัด สะกดจิต

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org