กระแสของเจตภูต

กระแสของเจตภูต

กระแสของเจตภูต หรือกายทิพย์นั้น มีลักษณะเป็นหมอกควัน ซึ่งอาจหายไปและกลับมีขึ้นมาใหม่ได้โดยง่าย ในขณะที่เจตภูตหรือ กายทิพย์อยู่ในร่างกายนั้น กระแสของกายทิพย์เป็นสิ่งที่แลเห็นได้ยาก ต่อเมื่อกายทิพย์ออกจากร่างกายธรรมดาไปอยู่โดยลำพัง ซึ่งอาจเป็น กระแสของกายทิพย์ได้ชัดเจน ผู้ที่เคยเห็นกายทิพย์หรือที่เรียกว่า ผู้หลอก ก็มักจะได้แลเห็นรูปอยู่ภายในหมอกควันเสมอ บางทีแลไม่เห็น กายทิพย์เห็นแต่เพียงกระแสเป็นหมอกควันคล้ายไอน้ำเท่านั้นก็ได้

The stream of the Wraith Or that body Looks like a haze Which may be lost and rebuilt easily While the Wraith or Body is in that body. The current of the nectar is difficult to see. Only when the body turns away from the body alone, which may be clearly the body of the body Those who have seen the physical or the so-called deceit are always seen in the smog. Sometimes not seen The body is seen only as a stream of smoke like steam.

กระแสของปราณนั้น มีลักษณะเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง แต่ ปราณมีทางออกมากที่สุดอยู่สองทาง คือทางตากับทาง บ้านและเป็นกระแสที่จะถ่ายให้กันได้ เช่นถ่ายจากตัวคนที่มีอนามัยดี ไปสู่ตัวคนที่มีอนามัยไม่ดี และในเรื่องนี้เองที่ลัทธิโยคีและวิชชาลึกลับ ทั้งหลายเขาสอนวิธีรักษาโรคด้วยกระแสของปราณ

The current There is a direct current, but Pran has the most two ways. Is the way to the eye and the way House and a stream that can be taken together Such as taking pictures from people who have good hygiene To the people who have poor health And in this story, the Yogi and the mysterious Enlightenment He taught them how to treat the disease with the current

กระแสของสัญญานั้น มีสีต่างๆ หลายอย่างตามความรู้สึกของคน ในขณะที่คนนอนหลับ ซึ่งเป็นเวลาที่สัญญาหยุดพัก กระแสของสัญญา มีสีแดงอย่างมัวๆ แต่พอตื่นขึ้นมาก็มีสีไปต่างๆ สุดแต่อารมณ์ของบุคคล ในเวลานั้นๆ เวลาโกรธจัดทำให้กระแสเป็นสีแดงเข้ม เวลารักทำให้ กระแสเป็นสีแดงอ่อนๆ เวลาเศร้าโศกโทมนัสทำให้กระแสกลายเป็นสีเทา

The current contract has many different colors according to the feelings of the people. While people sleep Which is the time when the contract is stopped Contract With a blushing red color But when waking up, there were various colors But the mood of the person at that time when angry, causing the current to be dark red when love makes the stream a light red When sorrowful, sadness causes the stream to become gray.

เวลาภาคภูมิใจหรือมีความมักใหญ่ใฝ่สูงใดๆ เกิดขึ้นทำให้กระแสนั้นเป็น สีส้ม เวลาเกิดความเลื่อมใสในศาสนาทำให้กระแสเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆ กระแสเหล่านี้จะมีมากหรือน้อย อ่อนหรือแรงเพียงไร ก็สุดแต่ความรู้สึก จะมีมากน้อยเพียงไร และเนื่องจากเหตุนี้ เขาจึงอ้างได้ว่าผู้สำเร็จวิชชาลึกลับย่อมจะทราบทันทีว่าใครมีอะไรอยู่ในใจ

เราได้ทราบมาข้างต้นแล้วว่า ลำพังแต่สัญญาอย่างเดียว ความ รู้สึกก็รุนแรงโดยไม่มีอะไรข่มและมักจะชักจูงให้หันไปทางที่ชั่ว มนุษย์จะถึงขั้นเป็นมนุษย์ได้ จะต้องมีปัญญาคอยข่มความรู้สึกอันรุนแรง ชักนำไปในทางที่ถูก ด้วยเหตุนี้กระแสของปัญญาจึงมีอำนาจ 2 ประการคือ มีอำนาจทำให้กระแสของสัญญาที่ขุ่นมัวนั้นผ่องใสขึ้น ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งมีกระแสของตัวเองซึ่งนัยว่าเป็นสีทองและกระแสของปัญญาที่มีอยู่เพียงตอนศีรษะจนถึงไหล่

กระแสของเจตภูต

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org