แบ่งมนุษย์ในโลกนี้ออกได้เป็น 4 จำพวก

โดยนัยนี้เราอาจจะ แบ่งมนุษย์ในโลกนี้ออกได้เป็น 4 จำพวก คือ

  1. มนุษย์ที่มีดีทั้งจิตทั้งใจ ได้แก่ผู้ที่เฉลียวฉลาด คิดอะไรถูกต้อง และมีความเที่ยงธรรมไม่เบียดเบียนใคร ทั้งมีกำลังใจแก่กล้า มีอำนาจ ในตัว มีความมานะพยายามสามารถฝ่าอุปสรรคและทำการทุกๆ อย่าง ให้สำเร็จบรรลุถึงซึ่งที่หมายได้ ซึ่งนับว่าเป็นชั้นดี.

Humans with good mind and whole heart Including those who are intelligent Think right And there is no justice to anyone With encouragement and excellency, with power in his mind, trying to break through obstacles and accomplish everything to achieve the meaning Which is considered a good class

2. มนุษย์ที่ดีแต่จิต ส่วนใจไม่ดี ได้แก่ผู้มีความคิดเฉลียวฉลาด มีความคิดมากแต่ไม่มีความพยายาม จะทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ไม่มี กำลังหัวใจที่จะเอาชนะบุคคลหรืออุปสรรคใดๆ มนุษย์ชนิดนี้มักชอบ แนะนำคนอื่นชอบให้คำสอนคำเตือนแก่คนทั้งหลาย แต่ตัวเองไม่ทำอะไร ชอบคิดสมบัติบ้าฟุ้งซ่าน ชอบตำหนิติเตียนกิจการที่ผู้อื่นทำ บางที คำติเหล่านั้นอาจจะเป็นคำติที่ถูกต้องที่สุด ความเห็นของเขาอาจจะ เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่สุด แต่ตัวของเขาเองทำตามนั้นไม่ได้เพราะไม่มีกำลังใจ

Good human beings, but the mind is not good. There is a lot of thought but no effort. Can do anything by yourself, there is no heart to overcome any person or obstacle This type of human is often like Suggest others like to give teachings and warnings to people. But not doing anything Like to think of fools Like to blame the affairs that others do, sometimes those words may be the most accurate His comments may be Is the most accurate opinion But his own self was not able to do that because he had no encouragement

3. มนุษย์ที่ดีแต่ใจ ส่วนจิตไม่ดี ได้แก่มนุษย์ที่แกล้วกล้าแข็งแรง แต่ขาดความรอบคอบและความยุติธรรม เป็นคนเห็นแก่ตัวและทำอะไร ตาม “ใจ” ของตัวไปทุกอย่าง ถ้ามีอำนาจก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดชอบ เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง

Good human beings, but the mind is not good, including strong men who are strong But lacking prudence and justice Be selfish and do everything according to the “heart” of everything. If there is power, use the power in the wrong way. Encroach on human friends With the sake of his own benefit as the location

4. ทั้ง 2 จำพวก คือพวกที่ 2 กับพวกที่ 3 นั้น จัดเป็นพวก ไม่ดี แต่สองพวกนี้ยังไม่เรียกว่าเลวที่สุด พวกที่เลวที่สุดนั้น คือพวกที่ ไม่มีดีเลยทั้งทางจิตและทางใจ เป็นบุคคลที่เกิดมาหาประโยชน์มิได้ อย่างที่เราเรียกว่าเกิดมารโลก

โดยนัยที่กล่าวมานี้ เราจะเห็นได้ว่าเป็นความจำเป็นที่สุดของ มนุษย์ทุกคนในโลกที่จะทำความดีให้แก่จิตและใจทั้งสองภาคให้เท่าๆ กัน กล่าวคือต้องทำจิตให้คิดอะไรถูกต้องและเที่ยงธรรม และต้องทำใจ ให้มีอำนาจ การหาความถูกต้องเที่ยงธรรม ให้แก่ จิต และการหาอำนาจ และ กำลัง ให้แก่ ใจ

มนุษย์ในโลกนี้ออกได้เป็น 4 จำพวก

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org