เจตภูต หรือ กายทิพย์

เจตภูต หรือ กายทิพย์

เมื่อความตายมาถึง ช่องเหล่านั้นก็ไม่มีชีวิตครองและช่องต่างๆ ก็แยกออกเหมือนหนึ่งบ้านที่ไม่มีคนอยู่ประตูหน้าต่างอาจจะถูกเปิดหรือ พังทำลายไปได้อาการที่ช่องรูเล็กๆ ในตัวเผยแยกออกนี้เอง ที่ทำให้ศพ คนตายขึ้นอืดพองโตขึ้น และต่อจากนั้นธาตุต่างๆ ที่ปกครองกันเข้า เป็นร่างกายก็แยกกันออกไป ที่แข็งก็กลายไปเป็นดิน ที่เหลวก็กลายไป เป็นน้ำ แต่เมื่อร่างกายทำลายไปแล้ว

When death comes Those channels have no life, dominate and various channels. Separated as one house without people, doors, windows may be opened or Break down, destroying the small hole hole In this self-exposing self that caused the dead body to become swollen And after that, various elements Who ruled As the body was separated Which became strong and became clay The liquid becomes water, but when the body is destroyed

ส่วนปราณและดวงวิญญาณก็ออก จากร่างกายเข้าไปอยู่ในตัวสัตว์บ้าง ในต้นไม้บ้าง ในร่างกายมนุษย์เริ่มที่ กำลังเกิดอยู่บ้าง ยังคงวนเวียนหาที่เกาะไม่ได้บ้าง ด้วยเหตุนี้เองลัทธิโยดี จึงถือว่า ความตายไม่ได้ทำอะไรให้สูญ ความตายเป็นการเปลี่ยนแปลง เท่านั้น และเมื่อเป็นดังนี้ความตายก็ไม่ใช่ของที่น่าพึงกลัวเลย

Pran and the soul go out. From the body into the animal, some in the tree, in the human body, starting at Are born Still can not find the island For this reason, the Yodi doctrine is considered to be a death. Death is a change only and when it is like this,

“ เจตภูต หรือ กายทิพย์ ” เจตภูตหรือกายทิพย์นั้น เป็นสิ่งที่รู้กันมาและเห็นกันอยู่ทุกยุคทุก สมัย และเรื่องเจตภูตหรือกายทิพย์นี้เองที่ทำให้เกิดความเชื่อความกลัวผี สางต่างๆ เพราะเหตุที่ไม่รู้กันว่าความจริงคืออะไร เจตภูตหรือกายทิพย์ ก็เป็นกายอันหนึ่ง แต่ส่วนผสมของกายนี้ละเอียดกว่าร่างกายธรรมดา เพื่อที่เราเข้าใจความข้อนี้ดีเราพึงระลึกถึงลักษณะของน้ำ ตามธรรมดา น้ำเป็นของเหลวถูกต้องได้และเห็นได้ด้วยตา

“The Wraith or the Body”, the Wraith or the Body It is something that is known and seen in every age, and the story of this spirit or body, which causes beliefs, fears and deities, because of the ignorance of what the truth is. Wraith or body Is one body But this mixture of body

แต่ทว่าเมื่อกระทบอากาศอย่างหนึ่ง น้ำก็เปลี่ยนสภาพไปอีกอย่างหนึ่งคือถ้าถูกอากาศที่หนาวจัด น้ำกลายเป็นของแข็ง ถูกอากาศที่ร้อนจัดน้ำกลายเป็นไอ ตามปกติไอน้ำเป็นของที่เราเห็นด้วยตาไม่ได้ จนกว่าไอน้ำนั้นจะไปกระทบอากาศเย็น เข้าเราจึงจะสามารถแลเห็นไอน้ำ เจตภูตหรือกายทิพย์อันนี้เป็นเช่น เดียวกัน เจตภูตหรือกายทิพย์ย่อมมีอยู่เสมอ หากแต่เราและเห็นด้วย ตามไม่ได้นอกจากเหตุผลบางอย่างนี้

เมื่อร่างกายแตกดับไปแล้ว เจตภูตหรือกายทิพย์นี้ ยังคงอยู่ชั่วคราว และบางที่ก็ได้แสดงตนให้ปรากฏ แก่ตามนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เราจึงเรียกว่าผีปีศาจ หรือวิญญาณอะไรต่างๆWhen the body is gone This Wraith or Body Still temporarily And some that have shown themselves to appear To the living human eye We are called devils.

การที่เจตภูตหรือกายทิพย์ไปแสดงตนให้ปรากฏแก่ใคร ๆ ในเวลา ที่ร่างกายผู้เป็นเจ้าของได้แตกดับไปแล้วนั้น ก็มักจะเป็นเพราะเจ้าของ ร่างกายนั่นเอง มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้พบเห็น หรืออยู่ด้วย ตั้งแต่ก่อนจะตาย โดยเหตุที่เจตภูตหรือกายทิพย์ มีสภาพเป็นส่วนหนึ่ง ของร่างกายเมื่อไปแสดงให้ปรากฏในที่ใดจึงปรากฏรูปร่างเป็นร่างกาย มนุษย์ หากแต่ไม่สามารถจะถูกต้องได้ เป็นแต่ลักษณะคล้ายเมฆหมอก หรือไอนำ และตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า

เราจะแลเห็นไอนำได้ เอเอนนั้นไปกระทบอากาศเย็นฉันใดเราจะเห็นเจตภูตหรือกายทิพย์ – เมื่อเจตภูตหรือกายทิพย์นั้นไปกระทบกระแสชนิดหนึ่ง ซึ่งเนื่องจากอำนาจดวงจิตของผู้เห็นและของผู้เป็นเจ้าของผสมกับให้เป็นกระแสที่ อุด หรือกายทิพย์จะปรากฏขึ้นได้ฉันนั้น ปัญหาเรื่องที่กายทิพย์จะแสดงตัวให้ปรากฏขึ้นนี้ จะได้กล่าวโดยพิสดารต่อไปในบทหลังๆ ความ มุ่งหมายในบทนี้จะแสดงแต่ว่ากายทิพย์คืออะไรเท่านั้น

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org