วิญญาณ นั้น คืออะไรเล่า

วิญญาณ นั้น คืออะไรเล่า

มนุษย์เราเป็นสภาพอันหนึ่ง ที่มีส่วนประกอบ ต่างๆ อย่างบริบูรณ์ และหลายชั้นหลายเชิงยิ่งกว่า ที่เราจะคิดเห็น ตามปกติเราคิดแต่เพียงว่าในตัวคน นั้นมีอยู่เพียง 2 อย่าง คือกายกับใจ ความคิดอัน นี้ก็ไม่ผิดแต่เราต้องเข้าใจว่าข้อที่เราเรียกว่าใจไม่ใช่ มีแต่ดวงจิตดวงเดียว ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ ดวงจิตอีกมาก และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับดวงจิตนั้น มี ประเภทและชั้นแบ่งออกไปอีกหลายอย่างแล้วอะไร เป็นตัวจริงของเรา

Our human being is one condition. With many components And many more layers We will review As usual, we think only in people. There are only 2 things that are physically and mentally. This idea is not wrong, but we must understand that what we call the heart is not. Only one soul There are other things. Which is related to many other minds and things that are related to the soul, there are many different types and classes Is our real

หลักทั่วไปในทางพระศาสนาถือว่าตัวตนอะไรของ เราไม่มี แต่ทางลัทธิโยคีเขาวางเหล็กแปลกออกไปคือ เขาถือว่าตัวจริงของมนุษย์มีอยู่ แต่ตัวจริงอันนี้คือ ดวงวิญญาณ วิญญาณดวงเดียวที่เป็นตัวจริงของ มนุษย์ ที่มีอยู่ชั่วกัลปาวสาน (ลัทธิโยคีเขาไม่มีนิพพาน) ถึงแม้ว่าร่างกายหรือสิ่งอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงทำลายเกิด ใหม่อย่างไร ดวงวิญญาณซึ่งเป็นตัวจริงยังคงที่คงเป็น วิญญาณดวงเดิมอยู่เสมอ

The general principle of religion is that it is not our identity, but the way of the yogi. He considers the true identity of human beings.

แต่ วิญญาณ นั้น คืออะไรเล่า?

ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่ตอบยาก และอธิบายยากที่สุด This problem is a difficult problem. And explain the most difficult

ลัทธิโยคีเขาอธิบายดวงวิญญาณว่าเป็นเหมือนดวงไฟ ดวงหนึ่ง ซึ่งมีอะไรหุ้มห่ออยู่หลายชั้นจนไม่สามารถจะแสดง ตัวออกมาให้มนุษย์และเห็นด้วยตาได้แต่ถ้าคนเราฝึกฝน ตัวเองตามลัทธิของเขามากๆ ก็ย่อมมีความสามารถรู้ตลอด เครื่องห่อหุ้มดวงวิญญาณ เข้าไปถึงดวงวิญญาณเองได้ และการที่สามารถรู้ตลอดถึงวิญญาณหรือทำการติดต่อกับ วิญญาณได้นี่แหละเป็นขั้นสูงสุดของลัทธิโยคี และหลักการ เหล่านี้จะได้ค่อยๆ อธิบายไปเป็นขั้นๆ

ลัทธิโยคีถือว่าในตัวมนุษย์เรามี 7 ชั้น ดวงวิญญาณอยู่ชั้นในที่ และสิ่งอื่น ๆ เท่ากับเป็นกำแพง 6 ชั้นล้อมรอบดวงวิญญาณ ในบรรดา ธรรมชาติ 7 ขั้นนั้น มีดังต่อไปนี้

7 วิญญาณ

6 ดวงจิต

5 ปัญญา

4 สัญญา

3 ปราณ

2 เจตภูต หรือกายทิพย์

1 ร่างกาย

การที่เรียงเลข ตั้งแต่ 7 ลงมาหา 1 นั้น ก็เพื่อให้ แลเห็นความสูงต่ำของชั้นเหล่านี้ได้ถนัด และบัดนี้ ก็จะได้อธิบายตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นไปหาขั้นสูงเป็นเรื่องไป The sorting of numbers from 7 down to 1 is to be able to see the low heights of these layers

“ ร่างกาย ” ในบรรดาส่วนประกอบตัวมนุษย์ทั้ง 7 นั้น ร่างกายเป็นส่วนที่ เห็นได้ชัดที่สุดเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดและหยาบที่สุดในตัวคน แต่ทั้งนี้ไม่ได้ หมายความว่า เราจะควรเลินเล่อไม่เอาใจใส่แก่ร่างกาย ตรงกันข้าม ร่างกายเป็นเหมือนที่บรรจุ หรือเครื่องห่อหุ้มอันสำคัญของวิญญาณ เราจึงต้องระวังรักษาให้มาก เพราะเมื่อร่างกายไม่ดีแล้วก็แปลว่าเครื่อง ห่อหุ้ม หรือเครื่องกำบังส่วนหนึ่งไม่สมบูรณ์ อาจกระทบกระเทือน ถึงส่วนสูงๆ ต่อไปด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการจำเป็น ที่คนทุกคนจะต้องรักษา ร่างกายให้ดี เพื่อให้มีกำลังสมบูรณ์สำหรับจะปฏิบัติการตามคำสั่งของ ดวงจิต ไม่ใช่จะทำความเดือดร้อนให้แก่ดวงจิตอย่างที่เป็นอยู่โดยมาก

เราทราบกันอยู่แล้วว่า ในร่างกายของเรามีรูเล็กๆ อยู่ทั่วตัว ซึ่งเรา เรียกกันว่าขุมขน ลัทธิโยคีเขาเสนอว่า ตามขุมขนเหล่านี้ล้วนแต่มีชีวิตอยู่ ทุกๆ ขุมและทุกๆ ขุมย่อมมีความรู้สึก มีปัญญา และมีความสามารถ มากบ้างน้อยบ้างที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของดวงจิต ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ ทั่วไป ส่วนหน้าที่อันใดที่เป็นงานธรรมดารู้กันอยู่ดีแล้ว ขุมขนเหล่านี้ ก็ทำเองโดยที่ดวงจิตมิต้องสั่ง เช่น รับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าไปในกาย และทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการต่อไปออกมาไว้ข้างนอก (เช่นเหงื่อ) ขุมขนเหล่านี้ รู้จักรักษาตัวเอง เช่นเมื่อมีบาดแผลอะไรขึ้น ก็มีเครื่องรักษาเกิดขึ้นเอง โดยธรรมชาติ ฉะนั้นบางที บาดแผลที่มีขึ้นจึงหายไปได้โดยมิต้องใส่ยา รักษา เว้นแต่เมื่อเป็นบาดแผลหรือโรคร้ายที่มากเกินกำลัง ที่ชีวิตใน ขุมขนเหล่านี้จะรักษาตัวเองได้ ดีมากเลยทีเดียว

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : community-mediation.org